D66 wil maximum snelheid van 30km/uur en meer woonlagen op bestaande huizen

Flitser op de Vaillantlaan
Flitser op de Vaillantlaan © gemeente Den Haag
DEN HAAG - Den Haag moet groen, kansrijk en veilig zijn en een plek zijn om je thuis te voelen. Met die inzet gaat D66 onder aanvoering van Robert van Asten de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in. 'Jezelf kunnen blijven verbeteren geeft alle Hagenaars volop kansen. Dus daar zetten we hartstochtelijk op in', zegt Van Asten op de dag van de presentatie van het conceptverkiezingsprogramma Den Haag, een stad om thuis te zijn.
Onderwijs
De coalitiepartij pleit mede voor een rijke schooldag met onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, een warme lunch en huiswerkbegeleiding op één locatie voor alle leerlingen. Om het lerarentekort aan te pakken wil D66 leraren vrijstellen van parkeerkosten bij de school en de mogelijkheid geven om met voorrang in de stad te wonen. Ook moet er, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, een Pabo zonder toelatingseisen komen. Daarnaast moet de gemeente 'actief aan de slag gaat' om te zorgen dat alle leerkrachten en schoolleider gediplomeerd zijn.
Wijken
Daarnaast wil de partij de straat teruggeven aan de bewoners. Daardoor moet er meer ruimte zijn voor ontmoeting, spel en sport. Met het verlagen van de maximumsnelheid (30 kilometer per uur als norm) moeten straten veiliger worden om doorheen te fietsen of te wandelen. 'En we kiezen voor meer parken, groenstroken en bomenrijen. Niet alleen geeft dit koelte aan een opwarmende stad, maar maken we de stad ook echt fijner voor onze inwoners.' Ook moet iedere wijk een eigen bibliotheek krijgen.
Wonen
Om voldoende nieuwe woningen te kunnen bouwen wil D66 dat er een Haags woonpact met regionale samenwerking komt. Daarbij moeten er duidelijke afspraken komen met de regio en de provincie. Tegelijkertijd kan worden onderzocht of er in Den Haag meer woningen kunnen komen door woonlagen toe te voegen aan bestaande bebouwing.
Het bouwen van complexen van minder dan vier woonlagen wordt niet langer mogelijk. Bij nieuwe bouwprojecten komt er een maximum voor het aandeel dure huur- en koopwoningen. Bijzondere natuur zou niet mogen wijken voor bouw en parkeren wordt verplicht inpandig.
Klimaatverandering
Op het gebied van de klimaatverandering wil ze inzetten op het overstappen op duurzame energie. Mede daardoor moet Den Haag in 2030 als stad klimaatneutraal worden. Woningcorporaties en andersoortige huiseigenaren moeten door gemeente gestimuleerd worden om woningen beter te isoleren. Zo moet energie worden bespaard en schimmel en tocht in woningen worden voorkomen.
Bedrijventerreinen moeten klimaatneutraal worden, er komen meer laadpalen voor elektrische auto's en zonnepanelen worden gestimuleerd. Daarbij is het de bedoeling dat deze panelen zoveel mogelijk op daken van de gemeente geplaatst worden.
Warmtenet
Daarnaast wil de partij door met het aansluiten van woningen op het warmtenet. En wil ze dat bewoners die boven de leiding door het midden, de warmteleiding die vanuit Rotterdam naar Den Haag komt, iets terugkrijgen. 'Bijvoorbeeld in de vorm van investeringen ten behoeve van de leefbaarheid.'
Grachten heropenen
Tevens bepleit men voor het heropenen van meer grachten. Zo wil D66 dat de Prinsegracht/ Brouwersgracht, de Paviljoensgracht, de Veerkades en het Spui in 'oude glorie' worden hersteld.
Vervoer
Daarnaast blijft de partij zich inzetten voor het gebruik van onder meer deelvervoer en openbaar vervoer en minder op de auto. Toeristen die naar het centrum of Scheveningen komen zouden ook niet meer op straat een plek moeten hebben, maar gebruik moeten maken van parkeerplekken buiten de stad. OV-shuttles moeten stad en strand met elkaar verbinden.
Het programma is nog niet definitief, leden van D66 kunnen nog amendementen indien waarover op de algemene afdelingsvergadering (30 oktober) gestemd kan worden. Hier vind je het complete concept. In juni werd bekend dat Robert van Asten opnieuw de lijst van D66 zal aanvoeren.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!