Vwo'ers hebben interesse in Haagse universitaire lerarenopleiding

DEN HAAG - Er zou in Den Haag grote interesse zijn voor een universitaire lerarenopleiding. Dat blijkt uit onderzoek wat is gedaan onder bijna 1.500 vwo-scholieren uit de bovenbouw. 'Van deze groep tonen bijna 290 scholieren sterke interesse in de opleiding.' In samenwerking met Hogescholen in de regio onderzoekt de Universiteit Leiden een mogelijke invulling van een universitaire lerarenopleiding.
Ruim een derde van de ondervraagden zou een academische lerarenopleiding aantrekkelijker vinden dan een reguliere lerarenopleiding. De nadruk op thema’s als grootstedelijke complexiteit en diversiteit zoals culturele achtergrond en geloofsovertuiging blijkt hierbij een doorslaggevende factor te zijn voor de scholieren.
Met de voorgestelde opleiding zijn afgestudeerden bevoegd om les te geven in het basisonderwijs én in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat zou moeten zorgen voor een betere begeleiding van leerlingen in de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast zou het meer carrièremogelijkheden betekenen voor docenten.
De beoogde opleiding heeft als doelgroep vwo'ers die het lesgeven in een grote stad als Den Haag beschouwen als een uitdaging met een maatschappelijke opdracht. Met hun wetenschappelijke kennis en vaardigheden kunnen zij leerprocessen in complexe omgevingen optimaliseren.
Accreditatie vanuit het Rijk
Nu het onderzoek aangeeft dat er interesse is in zo'n opleiding worden er vervolgstappen gezet om de opleiding vorm te geven. Dat betekent onder meer dat er accreditatie vanuit het Rijk nodig is. Zij bepaalt of een opleiding mag starten. Wanneer dat gebeurt wordt de werving en promotie in gang gezet voor de nieuwe opleiding.
'Ieder kind verdient het beste onderwijs'
Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is positief gestemd na het onderzoek: 'Met een universitaire lerarenopleiding die zich toespitst op stedelijke uitdagingen kunnen we alle Haagse kinderen een gelijke kans geven als het gaat om kwalitatief goede leraren. Ieder kind verdient het beste onderwijs. Daarnaast bereiden we nieuwe leraren goed voor op misschien wel het mooiste vak van de wereld. Ik zou zo graag zien dat deze opleiding bijdraagt aan het aanboren van nieuwe doelgroepen leraren en dus rolmodellen voor de klas.'
Betere beloning voor docenten
Daarnaast vindt Bredemeijer dat het vak van docenten in de volle breedte structureel aantrekkelijk wordt: 'Daar is een betere beloning ook onderdeel van wat mij betreft. Samen met de andere grote steden zijn we flink aan het lobbyen om bijvoorbeeld een hoger salaris én een stedelijke toelage voor leraren voor elkaar te krijgen bij het kabinet. Het lerarentekort is een grote bedreiging voor gelijke kansen, dus dit moet echt prioriteit nummer één worden bij de formatie.'
Lerarentekort
Den Haag kampt, net als andere grote steden, met een fors lerarentekort. Recente cijfers laten zien dat er een lerarentekort is van bijna 15 procent in de stad. In stadsdeel Laak loopt het tekort zelfs op tot 22 procent. 'Het lerarentekort in onze stad is ernstig. Je zou je kind maar niet naar school kunnen sturen omdat er geen leraar voor de klas staat. We moeten nu alle zeilen bijzetten.'

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!