'Hagenaars eerst': Hart voor Den Haag wil eerst voor stadsgenoten bouwen, ook buiten de stadsgrenzen

© Omroep West
DEN HAAG - Ze willen weer de grootste worden en opnieuw plaatsnemen in het stadsbestuur, daarmee begint het verkiezingsprogramma 'Deze stad verdient beter' van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het bouwen van betaalbare woningen is van groot belang voor de partij, het staat op 'nummer 1, 2 en 3', zo schrijft ze. Dat bouwen moet wel eerst gebeuren voor Hagenaars en Hagenezen. 'Waarvoor hebben zij anders het stadsbestuur gekozen?'
Dat betekent voor de partij dat er een rem komt op de bevolkingsgroei, 'want tegen de huidige groei valt in de meest dichtstbevolkte stad van Nederland simpelweg niet op te bouwen'. Ze pleit er daarom ook voor om een dringend beroep op het Rijk te doen om 'immigratie beperkende maatregelen door te voeren'. Dat gaat zo ver dat ze wil dat 'alle wettelijke taakstellingen die verhinderen dat Hagenaars die een woning nodig hebben enige kans maken, moeten worden geschrapt'. Dat is inclusief een stop op de wettelijke taakstelling om statushouders op te vangen. 'Hagenaars eerst!'
Om Haagse inwoners voorrang te geven op de woningmarkt moet in de huisvestingsverordening worden opgenomen dat bij een huisvestingsvergunning voorrang wordt gegeven aan 'woningzoekenden die economische of maatschappelijk verbonden zijn aan de stad'. De partij wil dat zelfs op wijkniveau doorvoeren. Ook heeft Den Haag meer ruimte nodig. 'Hart voor Den Haag wil bouwen in randgemeenten door annexatie of grondaankopen.'
Haagse variant van de Rotterdamwet
Hoewel het initiatiefvoorstel van De Mos om in Den Haag de Rotterdamwet in te voeren onlangs geen meerderheid haalde pleit de partij er opnieuw voor in haar programma. 'Met de Haagse versie van de Rotterdamwet weren we de aanhoudende toestroom van kansarmen richting overbelaste wijken', zo valt te lezen.
De Haagse versie van die wet moet het mogelijk maken om panden te sluiten als ze de leefbaarheid aantasten, kan de onroerendzaakbelasting omlaag en kunnen er inkomenseisen worden gesteld aan woningzoekenden. 'Bovendien kan de wet worden gebruikt om malafide huisjesmelkers te bestrijden en taalproblemen, huurachterstanden en het niet afronden van een opleiding aan te pakken.'
Kandidatenlijst en vertrokken fractieleden
Een week voor het verkiezingsprogramma naar buiten kwam werd de kandidatenlijst van de partij naar buiten gebracht. Richard de Mos voert de lijst aan met running-mate Rita Verdonk op twee. Van Janice Roopram werd afscheid genomen, zij stapte vervolgens uit de fractie. Ook Frans Hoijnck van Papendrecht verliet de fractie nadat duidelijk werd dat hij geen verkiesbare plek had gekregen bij de partij.
Het hele verkiezingsprogramma van Hart voor Den Haag is hier te vinden.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!