SP wil zorgbuurthuizen, meer inspraak voor bewoners en meer tijd voor thuiszorg

Lesley Arp
Lesley Arp
DEN HAAG - null
'Na een periode waarin het stadsbestuur vooral met zichzelf bezig was, verdient onze stad een frisse start', vindt SP-lijsttrekker Lesley Arp. 'De macht moet terug naar de mensen: of dit nou huurders zijn die niet mogen meebeslissen over sloopplannen, of thuiszorgmedewerkers die van hot naar her moeten fietsen en amper tijd hebben voor een praatje.' Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 presenteerde de partij haar programma: 
De bezem door het ijspaleis
. De socialisten pleiten voor meer zeggenschap van bewoners: zo zouden corporatiewoningen pas gesloopt mogen worden als een meerderheid (70%) er mee akkoord gaat en willen ze dat huurders van woningcorporaties sneller worden geholpen. 'In Zuidwest wil het stadsbestuur ook straten slopen waar bewoners nog naar tevredenheid wonen. Die regenteske ‘slikken of stikken’-mentaliteit heeft echt zijn beste tijd gehad.' Daarom wil ze dat stadsdeelkantoren intensiever gaan samenwerken met wijkberaden. Sowieso wil de partij dat het stadsbestuur meer luistert naar bewoners. 'Het is pijnlijk om te horen dat betrokken bewoners hun buurt als afvoerputje zijn gaan zien. Het vertrouwen van deze bewoners in de gemeente heeft een flinke deuk opgelopen. Zij verdienen een stadsbestuur dat een bondgenoot is in plaats van een blok aan hun been. De SP blijft hiervoor knokken: zowel in de raad als op straat.' Ze denkt daarbij aan bewoners in Laak en Transvaal waar veel overlast wordt ervaren door (illegale) overbewoning en veel overlast van afval is. Zorgbuurthuis In de lijn van de landelijke partij stelt de SP in Den Haag dat er meer aandacht moet zijn voor de zorg, er zou een einde moeten komen aan de marktwerking in de zorg en thuiszorgmedewerkers krijgen bij elk bezoek weer de tijd voor een een kop koffie en een praatje met de cliënt. Een zogenoemd
zorgbuurthuis
moet er in de toekomst voor zorgen dan oudere Hagenaars in hun vertrouwde omgeving van hun oude dag kunnen genieten. Verhuurdersvergunning Een verhuurdersvergunning moet ervoor zorgen dat malafide huisjesmelkers geweerd kunnen worden uit Haagse wijken. 'Om een vergunning te krijgen voor een nieuw pand moeten particuliere verhuurders een plan maken om hun slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen.' Ook wil ze dat er verandering komt in de verdeling van betaalbare woningen, die wil ze ook in de rijkere wijken zien. Vastgoedeigenaren die een pand laten verkrotten wil de partij kunnen beboeten of zelfs de panden onteigenen. Openbaar vervoer Om de stad ook voor de minima bereikbaar te laten zijn wil de SP dat het openbaar vervoer gratis wordt wanneer kinderen onder de 11 jaar oud onder begeleiding reizen. Sowieso vindt ze dat het OV niet duurder mag worden. 'Er komt geen spitstarief en er wordt onderzocht of een systeem van ringen - waarbij de kilometerprijs goedkoper is aan de rand van de stad - niet voordeliger zou zijn voor lagere inkomens. De opstapprijs wordt verlaagd zodat ook kortere ritten binnen de wijk met het ov kunnen worden afgelegd.' Tegelijk wil men dat mensen met een ooievaarspas kunnen reken op korting bij het reizen in de daluren en dak- en thuislozen zouden met hun daklozenpas ook gebruik moeten kunnen maken van het ov. Financiën Het
kent nog geen financiële paragraaf. 'Op het moment van schrijven is er nog veel onzeker over de staat van de gemeentebegroting. Veel hangt af van een nieuw regeerakkoord, de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds en de vraag of gemeentelijke tekorten op de jeugdzorg straks door het Rijk gedekt zullen worden', schrijft men. 'Ook wachten wij nog op de door het college beloofde uitwerking van de zogenaamde ‘menukaart’, waarmee inzichtelijk wordt welke keuzes in de gemeentebegroting gemaakt kunnen worden.' De financiele paragraaf zal later aan het programma worden toegevoegd, naar verwachting aan het einde van 2021.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!