Gemeente is klaar voor grotere rol bij inburgering: 'Nieuwkomers krijgen de start die ze verdienen'

DEN HAAG - null
Den Haag is er klaar voor om in het nieuwe jaar aan de slag te gaan met de nieuwe Wet inburgering waarmee gemeenten de regie krijgen over de inburgering van statushouders. 'We hebben er vertrouwen in dat het Haagse inburgeringsbeleid een succes wordt. Een succes voor de stad, maar ook voor de nieuwkomers die in Den Haag hiermee de start krijgen die ze verdienen en nodig hebben', zegt wethouder Arjen Kapteijns (Sociale Zaken en Werk, GroenLinks). De gemeente presenteerde dinsdag met de Implementatiebrief Haagse Inburgering haar plannen. Haagse inburgeraars krijgen vanaf het nieuwe jaar een uitgebreide, persoonlijke intake en maken kennis met alle facetten van hun inburgeringstraject. Vervolgens wordt met de
casemanager Inburgering
een passend en persoonlijk inburgeringsplan gemaakt. 'We kijken samen met de inburgeraars wat zij willen bereiken in Nederland en zetten samen de stip op de horizon. Hierdoor creëren we vanaf de start eigenaarschap bij de inburgeraars over hun traject.' 'Als gemeente organiseren wij straks de leerroutes voor asielstatushouders', vervolgt Kapteijns. 'Zo kunnen we de lessen beter laten aansluiten bij de voorinburgering die de statushouder volgt op het azc. Hiermee creëren we een doorlopende leerlijn. Voor de gezins- en overige migranten geldt dat zij onder de nieuwe wet zelf verantwoordelijk blijven voor het organiseren van hun taallessen. Doordat wij als gemeente een taalconvenant met verschillende taalscholen afsluiten, kunnen wij deze doelgroep goed adviseren over welke taalschool het beste bij hen past.' De Haagse inburgering is gebaseerd op zowel de wettelijke onderdelen, als de lessen die de gemeente heeft geleerd van het programma SamenHaags. 'In Den Haag zetten wij in op een integraal traject van de taal leren en participeren, zodat dit elkaar versterkt. Wat de inburgeraars in de klas leren, kunnen ze direct in praktijk brengen op de stageplaats of (vrijwilligers)werk.'
De inburgeraars volgen gedurende hun inburgeringstraject een leerroute. Vanuit de wet zijn er drie routes bepaald. De routes zijn gericht op Nederlands leren op B1-niveau en participeren (B1-route), Participeren en Nederlands leren (Z-route) en doorstromen naar regulier onderwijs (Onderwijsroute). De gemeente Den Haag kiest ervoor om een vierde leerroute hieraan toe te voegen. Deze zogenaamde B1-Entreeroute is gericht op jongeren voor wie mbo-niveau 2 (nog) niet haalbaar is maar wel hun opleiding willen afronden.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!