Eigenaar BINK36 vreest komst raamprostitutie: 'Hierdoor zullen 336 bedrijven met 3000 banen hun deuren sluiten'

DEN HAAG - null
De eigenaar van BINK36 ziet zijn toekomstige buren vanuit de Doubletstraat en de Geleenstraat liever niet komen. De gemeente wil de raamprostitutie uit deze straten namelijk verhuizen naar een terrein naast het bedrijventerrein op de Binckhorst. 'De gemeente Den Haag is voornemens BINK36 te onteigenen voor een toegang te creëren naar de sporendriehoek waar ze de prostitutie willen plaatsen. Hierdoor zullen 336 bedrijven met 3000 banen hun deuren sluiten', reageert Edward de Kroes van BINK36 bij 
Den Haag FM
. De eigenaar van BINK36 zal zich op alle mogelijke wijze verzetten en de juridische strijd aan gaan 'tegen deze ongefundeerde plannen' van het college van Den Haag. [caption id="attachment_848810" align="alignnone" width="552"]
. Een onderzoek dat moet uitwijzen of de verhuizing naar een erotisch centrum in de 'Sporendriehoek' bij het Schenkviaduct haalbaar is, gaat een jaar langer duren omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn. Het stadsbestuur kan daarom pas na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar een beslissing nemen. 2 miljoen euro Dat valt op te maken uit een brief die de VVD-wethouders Kavita Parbhudayal en Anne Mulder aan de gemeenteraad hebben geschreven. Daarin staat dat uit onderzoek van projectontwikkelaar Heijmans blijkt dat verhuizing van de raamprostitutie haalbaar lijkt te zijn en dat er een haalbare businesscase is. Voor deze 'planvorming' is tot nu toe 2 miljoen euro uitgegeven, schrijven de wethouders. Toch vinden de wethouders dat er meer onderzoek nodig is omdat er nog veel onzekerheden zijn. 'Daarbij is er volgens ons nog een aantal risico's dat verder moet worden onderzocht', staat in de raadsbrief. 'Voor de verdere uitwerking naar de verplaatsing zelf en de herontwikkeling van de huidige locaties is ook nadere studie nodig. Ervoor zorgen dat de risico's niet zullen leiden tot financiële gevolgen voor de gemeente is hierbij een belangrijk onderdeel.' Dit extra onderzoek gaat maximaal een jaar duren en dat betekent dat een besluit over de verhuizing op de lange baan wordt geschoven. Hoofdpijndossier Een einde voor het hoofdpijndossier is dus nog niet in zicht. Dat zal een teleurstelling zijn voor bewoners, want omwonenden van met name de Doubletstraat vragen al jaren om verplaatsing van de raamprostitutie. Zij ervaren overlast van bezoekers van de sekswerkers en klagen over criminaliteit. Maar eerdere pogingen om de raamprostitutie uit de binnenstad te krijgen strandden. In 2015 liet toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen al oplossingen onderzoeken, maar alle varianten werden toen als 'niet haalbaar' bestempeld. https://twitter.com/IvarLingen/status/651860749241974790 De voormalige coalitie van VVD, D66, GroenLinks en Hart voor Den Haag deed in 2018 een nieuwe poging en sprak de ambitie uit
. Een nieuwe locatie werd aangewezen: de Sporendriehoek aan de Lekstraat. Deze locatie zou een veiligere en schonere werkomgeving voor de prostituees moeten bieden, met toezicht en begeleiding voor de sekswerkers. En ook toen Hart voor Den Haag in 2019 uit de coalitie stapte en plaatsmaakte voor het CDA en de PvdA bleef deze afspraak staan. Marktpartijen Aan de verhuizing werd wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo moesten de sekswerkers en hulpverleners het zien zitten en marktpartijen moesten de verplaatsing op zich nemen. 'De initiatieven moeten een financieel dekkend bedrijfsplan hebben, deze verplaatsing wordt niet gefinancierd met gemeenschapsgeld', staat in het coalitieakkoord. Als tegenprestatie mochten de marktpartijen gaan bouwen op de locaties Doublet- en Geleenstraat als de verhuizing een feit zou zijn. Maar juridisch gezien mag dit niet, want je mag geen bouwbedrijf voortrekken op andere bouwbedrijven, zegt de eigenaar van BINK36. Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken gedaan en heeft projectontwikkelaar Heijmans een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Maar wethouders Mulder en Parbhudayal zijn dus nog niet tevreden en ze hebben met Heijmans afgesproken dat er verder onderzoek gedaan wordt. Haalbaarheid 'In de komende periode van maximaal een jaar werkt Heijmans dan de (financiële) haalbaarheid van het plan verder uit, inclusief mogelijke afspraken met de huidige vastgoedeigenaren en exploitanten', schrijven de wethouders. 'De gemeente werkt ondertussen aan een stedenbouwkundig kader voor de eventuele herontwikkeling van de huidige locaties.' Pas als dat is afgerond legt het college een voorstel over het wel of niet verplaatsen van de raamprostitutie voor aan de gemeenteraad.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!