Stadsbestuur zet rem op parkeervergunningen

DEN HAAG - null
Het stadsbestuur gaat de uitgifte van het aantal parkeervergunningen in de stad aan banden leggen. In wijken waar een groot parkeerprobleem is wordt het voor bewoners lastiger om voor de tweede auto een parkeervergunning te krijgen. Voor een derde en volgende auto geeft de gemeente in die wijken helemaal geen vergunningen meer uit, meldt
. Het moet ervoor zorgen dat bewoners makkelijker een parkeerplek in hun eigen buurt kunnen vinden. De maatregel staat in de parkeerstrategie 'Parkeren in een bereikbare en leefbare stad' van wethouder Robert van Asten (D66). Hierin beschrijft Van Asten een flink aantal maatregelen waarmee hij de openbare ruimte aantrekkelijk wil houden. 'De komende jaren groeit Den Haag fors, zowel in aantal inwoners als in arbeidsplaatsen', stelt Van Asten. 'Dit leidt tot extra druk op de openbare ruimte.' Maar volgens hem kunnen er in de openbare ruimte op veel plekken geen extra auto's meer bij. 'De ruimte die er is, moet zo goed mogelijk worden verdeeld', vindt hij. 'Wij willen dat de Haagse straten niet overvol raken met geparkeerde auto's. Tegelijkertijd willen we dat mensen die een auto bezitten een reële kans hebben op het vinden van een parkeerplaats.' Eerste vergunning krijgt voorrang Dat is de reden dat er een rem komt op de uitgifte van parkeervergunningen. In wijken waar de parkeerdruk negentig procent is wordt het lastiger om een tweede vergunning te krijgen. Bewoners die een parkeervergunning voor een eerste auto aanvragen krijgen voorrang op bewoners die een tweede willen. Derde en volgende vergunningen worden helemaal niet meer uitgegeven. Hiervoor komt een overgangsperiode. 'Er zal sprake zijn van een geleidelijke aanpassing waarbij terecht uitgegeven vergunningen niet worden ingetrokken', stelt Van Asten. Volgens Van Asten is de aanpassing van het parkeerbeleid nodig, omdat de gemeente Den Haag de afgelopen jaren onbeperkt parkeervergunningen verstrekte aan bewoners. Daarbij werd nauwelijks rekening gehouden met het aantal beschikbare parkeerplaatsen per gebied. Een bewoner kan dus voor een onbeperkt aantal voertuigen een vergunning aanvragen. Zo kon het gebeuren dat op dit moment 122 adressen in Den Haag vijf bewonersvergunningen of meer hebben. Groei van de stad Van Asten: 'Iedere rechtmatige aanvraag werd gehonoreerd. De groei van de stad en de groeiende hoeveelheid auto's leidt er echter toe dat in sommige wijken waar parkeerregulering van toepassing is, bewoners in het bezit van een parkeervergunning steeds meer moeite krijgen met het vinden van een parkeerplaats.' Verder wil het stadsbestuur de hotelvergunning en vakantievergunning afschaffen. De hotelvergunning wordt alleen in Scheveningen uitgegeven en is bedoeld voor hoteleigenaren. Zij kunnen voor hun gasten een parkeervergunning aanvragen waarmee zij een dag onbeperkt en gratis mogen parkeren. Maar inmiddels is het in Scheveningen zo druk geworden dat er nauwelijks parkeerplekken over zijn. Bovendien zijn er parkeergarages bijgekomen. Daarom is er volgens Van Asten geen basis voor het voortbestaan van de hotelvergunning. Vakantievergunning De vakantievergunning kunnen bewoners met een parkeervergunning aanvragen als ze voor langere tijd bezoek krijgen. Deze extra vergunning is drie maanden per jaar geldig. Maar volgens Van Asten is gebleken dat de vergunning met name populair is bij mensen die niet in aanmerking komen voor een bewonersvergunning. 'Het gebruik van deze vergunning vindt nauwelijks nog plaats op basis van de oorspronkelijke doelstellingen wat het voortbestaan van deze vergunning kwestieus maakt', stelt hij. Daarom gaat hij bekijken of de vakantievergunning kan worden afgeschaft. Andere maatregelen die het college wil nemen: -Nieuwe bewoners van nieuwbouwprojecten moeten hun auto parkeren op het eigen terrein of gebruik maken van parkeergarages die ontwikkelaars verplicht zijn om te bouwen; -Er komt - waar nodig - een winkelstraatregeling. Dat betekent dat in een bepaalde winkelstraat een aantal parkeerplekken overdag alleen beschikbaar is voor klanten en niet voor bewoners of bedrijven; -De uitgifte van bedrijfsvergunningen wordt tegen het licht gehouden. Waar nodig komt er een limitering van het totale aantal vergunningen per bedrijf; -Motorrijders moeten ook parkeergeld gaan betalen; -Den Haag gaat nieuwe plekken aanwijzen voor touringcars; -Het gebruik van deelvoertuigen, P&R's en mobiliteitshubs worden gestimuleerd; -Fiets- en scooterparkeerplaatsen krijgen meer ruimte; -Den Haag gaat extra aandacht besteden aan betere parkeerinformatie voor bezoekers en bewoners; -De toekenningseisen voor de uitgifte van vergunningen voor invalideparkeerplaatsen worden mogelijk aangepast vanwege de enorme toename ervan en klachten hierover; -Er komen geen nieuwe parkeerplaatsen bij, omdat er in de openbare ruimte geen plek meer is. Wel investeert de stad in nieuwe parkeergarages; -Er komt een regeling voor particuliere initiatieven voor het aanleggen van openbare parkeergarages, bedoeld voor voornamelijk bestaande vergunninghouders.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!