Den Haag weet niet of miljoenen euro's voor hulp aan jongeren goed worden besteed

DEN HAAG - null
De gemeente weet niet of de miljoenen euro's die zijn uitgegeven om jongeren naar school of aan een baan te helpen, goed worden besteed. Dat meldt
. Ook houdt de gemeente niet goed in de gaten of die jongeren wel op de juiste manier worden begeleid. Zo zouden jongeren moeten worden geholpen door een vaste begeleider. In de praktijk waren dat er dertien. Dat concludeert de Rekenkamer Den Haag in een rapport. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk aan het werk helpen van mensen. Zij moeten er ook voor zorgen dat mensen die wel aan de slag kunnen, maar nog een extra zetje nodig hebben, worden geholpen. Dat is onderdeel van de Participatiewet. De Rekenkamer Den Haag – onafhankelijke adviseurs van de gemeenteraad – deed onderzoek naar hoe de gemeente jongeren tussen de 18 en 27 begeleidt. Dit om met aanbevelingen te komen over wat beter zou kunnen. Het stadsbestuur had zelf aangegeven veel werk te willen maken van de hulp aan deze jongeren. 'In onze stad hoort geen enkele jongere aan de kant te staan, zij verdienen een goede ondersteuning voor het vinden van een baan en het behalen van een zo hoog mogelijk diploma', stond zelfs in een 'aanvalsplan'. Het doel was om 5000 jongeren – waarvan 4000 uit de bijstand - te begeleiden naar school of werk. Daarvoor werd ook extra geld beschikbaar gesteld. Tussen 2015 en 2018 ging het om 12 miljoen euro en vanaf 2019 om een miljoen per jaar.
Resultaten zijn niet duidelijk
Desondanks is niet duidelijk wat dat aanvalsplan nu precies aan resultaten heeft opgeleverd, aldus de rekenkamer. Daardoor is niet duidelijk wat de effecten waren van de begeleiding van jongeren naar school of werk. En dat leidt er weer toe dat de rekenmeesters geen oordeel kunnen geven of deze begeleiding werkt. 'Op basis van ons onderzoek trekken wij wel de conclusie dat het gemeentebestuur onvoldoende grip heeft op de doeltreffendheid van deze begeleiding', aldus het rapport. Volgens de rekenkamer zijn er veel punten die beter kunnen. Zo heeft het college van burgemeester en wethouders nooit aangegeven welke doelen moeten worden bereikt en wanneer die daadwerkelijk zijn gehaald. Met als gevolg dat niet duidelijk werd gemaakt of de jongeren ook daadwerkelijk een baan moesten hebben gevonden of in de schoolbanken moesten zitten, of dat alleen het begeleiden op zich al voldoende was.
Onduidelijke informatie aan de raad
Het college heeft de gemeenteraad onvoldoende duidelijk geïnformeerd over de resultaten van de begeleiding. In gepresenteerde cijfers van de mensen die waren geholpen, was bijvoorbeeld niet duidelijk of dat ging om jongeren met of zonder een uitkering. Ook werd elke jongere die tijdens of na de begeleiding afzwaaide als 'resultaat' meegeteld. Gevolg is ook dat de gemeenteraad niet goed kan controleren of het allemaal goed gaat bij de begeleiding van de jongeren. Dat komt ook omdat die zelf nooit heldere doelen heeft opgeschreven. 'Door de afwezigheid van duidelijke doelstellingen ontbreekt voor de gemeenteraad een belangrijke voorwaarde om het gevoerde bestuur te kunnen controleren', aldus de rekenkamer.
Onvoldoende zicht op geld
Een tweede reden is dat de raad ook niet duidelijk is geïnformeerd over de resultaten van de begeleiding. 'De gemeenteraad heeft daarbij onvoldoende zicht op de besteding van het budget voor de begeleiding van jongeren, terwijl hiervoor wel extra middelen beschikbaar zijn gesteld.' Een ander punt dat de Rekenkamer Den Haag signaleert, is dat de jongeren niet goed worden begeleid. Volgens het Rijk en de gemeente is 'maatwerk' belangrijk. Daarom moet er één begeleider per jongere zijn en moet die werken op basis van een plan waarmee alle problemen worden aangepakt. In de praktijk bleken jongeren echter gemiddeld dertien begeleiders te hebben. Die soms dan ook weer allemaal opnieuw dezelfde vragen stelden. Ook bleken die plannen niet in orde.
Politiek moet heft in handen nemen
De rekenkamer vindt dat daarom de gemeenteraad meer het heft in handen moeten nemen. Die moet zelf een plan vaststellen voor de begeleiding van jongeren en daarbij duidelijk aangeven welke doelen moeten worden bereikt. Het college zou de begeleiding volgens dit plan moeten uitvoeren. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan zich te kunnen vinden in de uitkomsten van het onderzoek en wil de voorstellen voor verbeteringen gaan uitvoeren. Zo wil wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) samen met de gemeenteraad een plan gaan maken, zodat de raad ook meer zicht kan krijgen op de besteding van het geld. Verder belooft hij dat de gemeente meer 'maatwerk' gaat bieden bij de begeleiding van jongeren. Inmiddels zou het al zo zijn dat jongeren nog maar worden begeleid door één casemanager.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!