Jeugdbescherming onder verscherpt toezicht, Hart voor Den Haag wil spoeddebat

DEN HAAG - null
Er moet met spoed worden gedebatteerd over de situatie bij Jeugdbescherming. Daarvoor pleit
. Jeugdbescherming in Den Haag komt
omdat ze tekortschiet: passende hulp wordt niet snel genoeg geboden. In die periode van verscherpt toezicht moeten betrokken partijen in de regio tot een gezamenlijke aanpak komen die zorgt voor een passend hulpaanbod. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid stellen in hun rapport dat de jeugdbeschermingsregio Zuid West, waar Haaglanden onder valt, er niet in slaagt om elk kind 'tijdig van passende hulp te voorzien'. Oorzaak daarvoor is volgens de inspecties dat er geen effectieve bovenregionale samenwerking is die nodig is voor de juiste zorg. 'Verder is in de regio Zuid West het proces, om te komen tot passende hulp voor kinderen met een maatregel, verschillend georganiseerd en hierdoor zodanig complex, dat dit de tijdige inzet van passende hulp vertraagt.' De inspecties gaan hierover ook 'indringende gesprekken voeren met de regio en gemeenten'. Het intensieve toezicht moet eraan bijdragen dat de problemen worden aangepakt en dat alsnog elk kind met een beschermingsmaatregel, op korte termijn, passende hulp krijgt. Ook zou er sprake zijn van landelijke belemmeringen om tijdig passende hulp te kunnen bieden. De verantwoordelijke ministers worden daarop aangesproken door de inspecties.
Tekst gaat verder onder tweet.
https://twitter.com/JaniceRoopram/status/1412160249558192129 'Wij delen de zorgen en de urgentie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over het belang van het bieden van tijdige, passende hulp voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel', zegt een gemeentewoordvoerder tegen Den Haag FM. 'Wij hebben als samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland het afgelopen half jaar grote stappen gezet om deze kinderen beter te helpen.' Volgens de gemeente gaat het al de goede kant op. 'We hebben goede resultaten geboekt. Maar we zijn er nog niet. Verhoudingsgewijs, binnen de Jeugdhulp als geheel, gaat het om een klein aantal kinderen in een zeer kwetsbare situatie, waarbij de rechter een jeugdbeschermingsmaatregel heeft opgelegd en aan de zorg van gemeenten heeft toevertrouwd. Vaak spelen hier complexe gezinssituaties, waarin de oplossing niet zo eenvoudig te organiseren is', stelt de woordvoerder. 'Waardering van inspectie voor Haagse aanpak' De gemeente benadrukt dat de problematiek in perspectief moet worden gezien. 'De IGJ heeft haar oordeel gebaseerd op de jeugdbeschermingsregio Zuid-West als geheel. Daardoor is de inhoud weliswaar op de schaal van Zuid-West (4 regio’s) herkenbaar, maar minder herkenbaar voor de regio Haaglanden (10 samenwerkende gemeenten). Per regio is de (doorbraak)aanpak verschillend uitgevoerd. In Haaglanden kwam de (doorbraak)aanpak aanzienlijk sneller tot stand. De inspectie stelt waardering te hebben voor de aanpak in Haaglanden.' 'In Haaglanden waren bij de start van het inspectietraject vorig jaar 134 kinderen die wachtten op passende hulp, volgens de criteria van de inspectie. Op 15 juni van dit jaar waren dat er nog 17. Ook voor hen zetten wij alles op alles om alsnog passende hulp te vinden. Dat doen wij uiteraard ook voor kinderen die in de toekomst een beschermingsmaatregel opgelegd krijgen', legt de gemeentewoordvoerder uit. 'Ieder kind dat te lang op passende hulp wacht, is er één te veel', geeft de woordvoerder toe. Spoeddebat voor zomerreces 'Het is onaanvaardbaar dat de wachttijden voor specialistische hulp te lang zijn. Kwetsbare kinderen horen binnen drie maanden geholpen te worden met passende zorg. In de praktijk duurt het vaak langer, jongeren komen op een wachtlijst te staan. Deze kinderen zitten in een noodsituatie en moeten zo snel als het kan geholpen worden', vinden de raadsleden Richard de Mos en Janice Roopram van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Een spoeddebat zou nog voor het zomerreces moeten plaatsvinden. 'Dit is een te ernstige situatie om eerst even rustig op reces te gaan. Deze kwetsbare kinderen moeten op steun vanuit de politiek kunnen rekenen.' 'Gemeente kan de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg kennelijk niet aan' Ook bij andere partijen wordt er met verbazing gereageerd op het rapport. '613 miljoen extra voor jeugdzorg in 2021. Het lukt de gemeente nog steeds niet om adequate zorg te bieden. Was decentralisatie van de zorg wel een goed idee? De gemeente kan de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg kennelijk niet aan',
, fractievertegenwoordiger van Islam Democraten. 'Kwetsbare kinderen krijgen nog steeds niet op tijd de passende hulp die ze nodig hebben, zo blijkt uit het vervolgrapport van de Inspectie',
(GroenLinks). 'Zo schrijnend dit.'

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!