35 lintjes uitgedeeld in Den Haag: dit zijn de gelukkigen

DEN HAAG - null
Maar liefst 35 Hagenaars hebben vandaag een Koninklijke onderscheiding gekregen voor hun inzet voor de samenleving. In de trouwzaal van het Oude Stadhuis kregen de inwoners hun lintje van burgemeester Jan van Zanen. 'Als burgemeester ben ik trots op de vele inwoners van Den Haag die zich op een bijzondere manier inzetten voor onze stad en de samenleving.'
Er zijn drie soorten lintjes opgespeld: de Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit zijn de gelukkigen uit Den Haag:
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw M.T.G.E. van Delft
Conservator gedrukte Oude Drukken van voor 1800.
Mevrouw E.J.M. Mulock Houwer-Bunnik
 • Vicevoorzitter van het Residentie Orkest Den Haag
 • Mede initiatiefnemer voor behoud en voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Oranjehotel.
 • Voorzitter van de SVB Pensioen- en uitkeringsraad, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorloggetroffenen
 • Voorzitter van het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven
 • Lid van de Voortgangscommissie Curaçao
De heer G.N. Roes
 • Werkzaam bij de Raad van State, als staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling Advisering.
 • Reserveofficier en adviseur bij het Commando Koninklijke Marechaussee en bestuurslid van de Vereniging van Officieren Koninklijke Marechaussee
 • Functionaris bij de Beleidsacademie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bij en mede-initiatiefnemer en medeoprichter van de Academie voor Wetgeving
 • Lid van het tuchtcollege bij de Raad voor het Interimmanagement
 • Bestuurslid van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingskwaliteit
 • Voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van het RKD. Rijksdienst voor Kunstgeschiedenis.
De heer F.W. Zwart 
 • Directeur collecties van het Nederlands Muziek Instituut
 • Voorzitter van de Henk Badings Stichting te 's-Gravenhage
 • Voorzitter van en vrijwilliger bij de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
 • Voorzitter van de Konrad Boehmer Stichting te Nootdorp
 • Lid van het raad van bestuur van de stichting Stiftung Willem Mengelberg te Zwitserland.
 • Organist en bestuurslid van het Haags Orgel Kontakt
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw C.M.V. Arends 
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Auteur van de publicatie ‘Aangeklaagd voor euthanasie’
 • Auteur en illustrator van kinderboeken
 • Mantelzorger
Mevrouw E.D. Bergansius
 • Voorzitter van de Asociación Hispanica, een Nederlands Spaanse vereniging te Den Haag
 • Voorzitter van de Union of Iberian and Ibero-American Associations of Benelux
Mevrouw P.A.M. Brekelmans-Zwinkels 
 • Initiator/voorzitter van en vrijwilliger bij het The Hungry Mind
 • Initiator/voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh

De heer P.H. Franchimon

 • Vrijwilliger bij de Haagse Vrijwillige Reddings Brigade HVRB
 • Commandant van het Erepeloton Waalsdorp, onderdeel van de Stichting Erepeloton Waalsdorp

De heer drs. M.M. Frequin

 • Buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Lid van de redactie-adviesraad van Publiek Denken
 • Bestuurslid en voorzitter van de Stichting tot Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Voorzitter van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM)
 • Lid van de Adviescommissie Nederland van het Kansfonds
 • Lid van de raad van toezicht van de Stichting Internet Domeinnamen (SIDN)
 • (Gast)docent in diverse leergangen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, bij Intercoach en bij diverse universiteiten
 • Voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting De Haagse Scholen voor openbaar basisonderwijs en speciaal onderwijs te Den Haag
 • Auteur van de boeken 'Tegenspraak graag', Met ministers op de tandem' en 'Ja Minister-Nee Minister'
De heer H.B. Griffioen
 • Voorzitter en penningmeester van de Scoutinggroep Ferguson en vertrouwenspersoon
 • Bestuurslid van de Protestantse Wijkgemeente
 • Voorzitter van de Scouting Regio Den Haag
 • President en penningmeester van de Lionsclub Pleiades
 • Vrijwilliger bij de Stichting voor Stad en Kerk (STEK)
 • Chauffeur voor de Wijkbus Segbroek
De heer P.T.W.M. Hordijk
 • Voorzitter van de Nederlandse IJsdansclub
 • Bestuurslid van het sectiebestuur Kunstrijden van de KNSB
 • Penningmeester, secretaris van de Politiebond ANPV, afdeling Haaglanden
 • Bestuurslid Facilitaire zaken van de Haagse Hockey- en Cricketclub HDS
 • Bestuurslid, secretaris van de Joan Haanappel Stichting
 • Lid van de Ondernemingsraad van Politie Eenheid Den Haag
 • Lid van de commissie HRM/Veilig en Gezond Werken VGW
De heer G.J. Kleinrensink
 • Hoogleraar Anatomie/hoofd afdeling Neurowetenschappen-Anatomie Erasmus MC
 • Vrijwilliger bij de Voedselbank Zoetermeer
Mevrouw T.E.M. van Loon
 • Medeoprichter en voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Regentenkamer te 's-Gravenhage
De heer C.D.A. Ruijgrok 
 • Medeoprichter en voorzitter van de Stichting Zeldzame Ziekten Fonds Den Haag
 • Penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Culturele Vrienden van de St.-Jacobus de Meerdere te 's Gravenhage
 • Penningmeester van de Stichting Haegsche Tijd
De heer L.F. Schepman 
 • Bestuurslid en voorzitter van het Spuitheater te Den Haag
 • Vrijwilliger en voorzitter van de vereniging 'Vrienden van het KunstMuseum'
 • Vrijwilliger, bestuurslid en medeoprichter van de stichting 'BedTime Stories'
Mevrouw X. Xie
 • Coördinator van de Parlementaire studiereis naar China
 • Diverse activiteiten voor de Chinese gemeenschap in Nederland
 • Lid van het activiteitencomité WTC Club Rotterdam
 • Medeoprichter en vicevoorzitter van de Stichting European Investment Council (EIC)
 • Oprichter en voorzitter Stichting Dutch Chinese Young Entrepreneurs (DCYE)
 • Vrijwilliger bij de Nieuwe of literaire sociëteit de Witte
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer P.A. ten Brummeler
 • Vrijwilliger bij Jongerenvereniging YMCA-Eskamp
De heer T. van Dijk
 • Vicevoorzitter en voorzitter van de Bewonersorganisatie Havenkwartier Scheveningen en de buurtcommissie Vissenbuurt en Geuzenwijk
 • Secretaris en lid van de Lionsclub Den Haag/Scheveningen
 • Voorzitter van de stichting Initiatief op Scheveningen
Mevrouw L.M. Eijmers-Heijndijk 
 • Vrijwilliger bij het woonzorgpark Het Westerhonk te Monster van de Stichting 's Heeren Loo Pleegouder
De heer M.A. Di Giorgi 
 • Opstapper bij de KNRM
 • Plaatsvervangend schipper bij de KNRM
De heer W.H. Giel 
 • Vrijwilliger bij het Haagse Studenten Schutters Korps Pro Libertate
 • Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Exercitiepeloton 48
 • Vrijwilliger bij de re-enactmentvereniging Napoleontische Cavalerie
 • Vrijwilliger bij de Vereniging Erepeloton Waalsdorp
 • Vrijwilliger bij de Stichting Herdenking 15 augustus 1945
De heer A.W. Jehee
 • Organisator van de Sinterklaasintocht in de gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Oprichter en voorzitter van de Stichting Sinterklaas Evenementen
De heer C.A.L. Kemper
 • Mantelzorger
 • Vrijwilliger bij de Buurtcommissie Transvaal te Den Haag.
 • Vrijwilliger bij het ouderencomplex in de Scheepersstraat van de Woningcorporatie Staedion te Den Haag
 • Vrijwilliger bij en bestuurslid van welzijnsorganisatie Zebra Welzijn te Den Haag.
 • Vrijwilliger bij het Juliana Plaza te Den Haag
Mevrouw C.H. Kool-Compter
 • Vrijwilliger bij en bestuurslid van de jongerenvereniging YMCA Escamp
Mw. Y.G. Korteweg-Kuiper
 • Bestuurslid van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet te 's-Gravenhage
 • Vrijwilliger bij de stichting Humanitas te 's-Gravenhage
 • Vrijwilliger bij het Aandachtscentrum (Vereniging Oecumenisch Centrum voor Informatie en Ontmoeting) te 's-Gravenhage
Mevrouw G.H. Parlevliet
 • Coördinator van de personeelsvereniging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Vrijwilliger bij The Hague Road Runners Club
 • Vrijwilliger bij de Triatlonvereniging Leidschendam
 • Vrijwilliger bij de Gymnastiekvereniging Leidschendam
Mevrouw A.J. van Ravenhorst-Veentjer 
 • Bestuurslid/secretaris van en vrijwilliger bij de jeugd- en jongerenvereniging YMCA Escamp
 • Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Haagse Politie Sport Vereniging, afdeling badminton en basketbal
Mevrouw G.F. Rijkschroeff-van Krimpen
 • Vrijwilliger bij de Stichting Pelita te Oegstgeest
 • Vrijwilliger bij de Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië (Halin) te Den Haag
 • Vrijwilliger bij de bewonerscommissie van garantwoningen Maetstate te Den Haag
De heer R. Sauerbreij 
 • Vrijwilliger bij en bestuurslid/coördinator van het Wijkberaad
 • Vruchtenbuurt te Den Haag
 • Vrijwilliger bij de dierentuin Blijdorp
De heer H.M. Scheermeijer
 • Vrijwilliger bij de Volleybalverenging VOLEVO
Mevrouw M.H. Scheltens-Teurlings
 • Bestuurslid (vrijwilliger bij de Stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Maxima Manege te Den Dolder
De heer I.R. Soebedar
 • Vrijwilliger en tweede secretaris bij de Surinaamse Sportvereniging Toofan te Den Haag
 • Vicevoorzitter en penningmeester van de Hindoe Ouderenbond Den Haag
 • Bestuurder van het samenwerkingsverband van de drie te realiseren verenigingsgebouwen in het Laakkwartier te Den Haag
 • Lid van de cliëntenraad voor het sociaal domein (WMO-raad) bij de gemeente Den Haag
 • Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Arya Samaj Platform Nederland
De heer T.G. Tolenaars
 • Vrijwilliger bij en secretaris/penningmeester van de voetbalvereniging SV Voorburg (thans Forum Sport Voorburg)
 • Bestuurslid van de voormalige Haagse Sport-Vereniging Kranenburg
 • Vrijwilliger bij het WoonZorgPark Swaenehoven
 • Secretaris en 2e secretaris van de voetbalvereniging HVV Laakkwartier te Den Haag
De heer P. Willighagen
 • Vrijwilliger bij de Hockeyclub Cartouche te Den Haag
 • Vrijwilliger bij de KNHB en manager Chinese dameselftal tijdens het wereldkampioenschap hockey in Den Haag
De heer J. van der Zwan
 • Penningmeester van de Christelijke Gemengde Zangvereniging Concordia te Scheveningen
 • Bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Wijkbus Groot Scheveningen
 • Vrijwilliger bij de Nationale Politie eenheid Den Haag
 • Vrijwilliger bij de Prinses Julianakerk

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!