Gideon van Meijeren (FVD): "Ik denk dat we de grote verrassing worden"

Gideon manifestatie Achterhoek
Gideon manifestatie Achterhoek
DEN HAAG - null
Gideon van Meijeren is geboren in Doetichem, waar hij de middelbare school volbracht, daarna volgde een tijd als beroepsmilitair, een studie rechten in Nijmegen en in 2015 landde hij voor werk (eerst op het ministerie van Binnenlandse Zaken en vervolgens als ambtenaar in de Tweede Kamer, bij het bureau wetgeving) in Den Haag. Ondertussen werd hij, bij de oprichting, lid van Forum voor Democratie (FVD), de partij waarvoor hij in het bestuur zit, de fractievoorzitter is van de twee zetels tellende fractie in de provincie Zuid-Holland en werkt hij als medewerker van de Kamerfractie. Nu staat Van Meijeren op de kieslijst, als zesde kandidaat, om de Kamer in te gaan voor FVD.
"Ik denk dat wij de grote verrassing gaan worden van de komende verkiezingen." 
Den Haag FM sprak met het kandidaat-Kamerlid over immigratie, de partij zelf en de persoonlijke ambitie van Van Meijeren in de Kamer. Wanneer kwam de interesse voor politiek in jouw leven?
"Wat op mij veel indruk gemaakt heeft is de relatief korte periode waarin we de aanslagen hadden op het World Trade Center en een jaar later de moord op Pim Fortuyn. Vanaf toen heb ik eigenlijk alles nauwgezet gevolgd. Maar ik had me nooit aangetrokken gevoeld tot een specifieke politieke partij. Ik ben eigenlijk altijd een zwevende kiezer geweest. Pas toen Forum opgericht werd ben ik voor het eerst in mijn leven lid geworden van een politieke partij. Het voelde gelijk als een partij waarvan ik dacht: 'deze mensen begrijpen waar de problemen zitten en dit zijn de oplossingen die ons land echt nodig heeft'."
Wat was het moment dat je dacht: ik word politiek actief?
"Terwijl ik werkte op het ministerie van binnenlandse Zaken werd Forum voor Democratie opgericht als politieke partij. Ik ben op dag 1 lid geworden omdat ik er zo veel vertrouwen in had en wist: 'dit project moet slagen'. Daar wilde ik mij voor inzetten. Voor ik het wist was ik in de kieskring Den Haag de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen (van 2017, red.) aan het coördineren samen met iemand anders. Dat was nog als vrijwilliger op de achtergrond."
https://twitter.com/parool/status/1108466020568743937 In 2019 was je kandidaat voor de Provinciale Staten, er volgde een grote winst voor de partij. Hoe was dat?
"Het was heel bemoedigend. Je denkt 'gelukkig, mensen zien dat dit de kant is die we op moeten gaan'. Tegelijkertijd voelde ik een grote verantwoordelijkheid, want je weet dat heel veel mensen hun stem aan je hebben toevertrouwd en dat moet je dan ook waarmaken."
De partij werd de grootste in de Eerste Kamer, maar met Henk Otten zie je meer mensen vertrekken. Ook in de provincie.
En later naar JA21. 
Wat doet dat met je?
"In sommige mensen ben ik heel erg teleurgesteld geraakt. Je ziet toch dat het, als nieuwe partij die heel snel groeit, een hele grote uitdaging is om snel mensen te vinden die uit het juiste hout gesneden zijn en hun rug recht houden. Het is misschien ergens onvermijdelijk dat je soms afscheid moet nemen van mensen als je zo snel groeit. Maar de manier waarop sommige dingen gebeurd zijn... Die stellen wel teleur. Met name het vertrouwen in sommige mensen is wel beschadigd."
"Hoge bomen vangen veel wind, maar de felheid en smerigheid van aanvallen op onze partij, daar blijf ik me toch wel over verbazen."
Want alles kwam er van alles uiteindelijk naar buiten.
"Klopt. Dan heb je het waarschijnlijk over
 de appjes waar Elsevier over berichtte. Dat betrof een aantal uit hun context getrokken appjes uit de fractie-app over vermeend, zogenaamd racisme. En als ik dan in zo'n artikel persoonlijk wordt beschuldigd van racisme, wat een heel ernstig verwijt is, terwijl ik niet vooraf in de gelegenheid ben gesteld om mezelf te verweren, dan schrik ik daarvan. Zo'n journalist kan mij heel makkelijk benaderen en vragen om een toelichting, maar dat gebeurt gewoon niet. Men is er puur op uit om personen te beschadigen en dat vind ik zorgwekkend."
"De media zoomen ook niet uit om te kijken wat er aan de hand is. Het is zó evident dat het mensen zijn geweest van JA21, die toen nog in de appgroep zaten. Iedere journalist kan nagaan dat zij uit rancune dat naar de media hebben gelekt. Maar dat wordt er niet bij verteld."
"Die ochtend nadat het artikel in Elsevier gepubliceerd werd kwam hier een journalist van Nieuwsuur. Rond de lunch stelde zij mij wat vragen. Ik heb haar een aantal minuten te woord gestaan en haar vragen beantwoord. En wat zie ik dan 's avonds op tv? Alleen het moment dat ik terug kom met eten. En van dat gesprek ervoor zie je niks."
: 'In een discussie met zijn toenmalige stafleden Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier zei Baudet: ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’ Van Meijeren antwoordde: ‘Hell no.’.' Wat moeten we daar dan van maken?
"Ik kan me voorstellen dat als mensen dat lezen dat ze zich kapot schrikken en denken: 'Huh, waar hebben zij het over? En ze gebruiken het n-woord', wat heel kwetsend kan zijn voor sommige mensen."
"Uit de context blijkt echter dat sprake was van een ironische opmerking, een inside joke. Wat hier het geval was: het was 's avonds rond half 11, en er ontstond een discussie in de WhatsApp-groep over institutioneel racisme: 'Wat is dat en bestaat dat?' En we zijn echt een debatpartij, we houden ervan elkaar uit te dagen en af en toe ook te provoceren en af en toe wat uitspraken te ontlokken."
"Om aan te tonen of institutioneel racisme wel of niet bestaat heeft Baudet die vraag gesteld, mogelijk ook om te provoceren. En wat in dit geval de inside joke is, dat uitgerekend ik zei: 'Hell no'. De context hierbij is dat mijn ex een donkere vrouw is, een Antilliaanse vrouw. Ik heb een paar jaar een relatie gehad en ook samengewoond. Dat wist ook iedereen in de fractie. En mijn zusje is getrouwd met een donkere man. Als mensen dat weten, in die context en je bent een beetje aan het ouwehoeren, dan was het voor iedereen evident een grap. Of het smakelijk was, dat kan iedereen voor zichzelf bepalen."
Ga je daarna voorzichtiger om met je woordkeuze en toon?
"Wij werken aan onze standpunten en we waren bezig met een discussie over institutioneel racisme en dat vond ik als ik het teruglees een interessante conversatie, die zorgt voor beter begrip van een thema dat toen – in het licht van de BLM-protesten – zeer actueel was. Dus ik zie wel het nut er van in. Het is denk ik ook heel belangrijk om alles te kunnen bediscussiëren en overal grappen over te kunne maken en mensen te kunnen provoceren en shockeren. Botsende meningen zorgen voor en beter begrip van de waarheid, wat ertoe leidt dat er onder aan de streep de beste standpunten uitkomen. En als je wilt weten wat onze standpunten zijn dan moet je ons verkiezingsprogramma bekijken."
"En het is evident, dat blijkt uit ons verkiezingsprogramma, wat Baudet heeft geschreven en heeft gezegd in debatten, dat wij nooit discrimineren: Er is nooit iemand in onze partij geweest, zelfs niet in de privé-appgesprekken, die een standpunt heeft ingenomen dat wij mensen zouden moeten of mogen discrimineren op grond van een bepaald persoonskenmerk. Of dat nou ras, geslacht, geaardheid of wat dan ook is. Wij worden als racisten neergezet, terwijl iedereen het bij onze partij het erover eens is dat er uiteindelijk iedereen moet worden beoordeeld op ieders individuele kwaliteiten en eigenschappen."
"En ik zie juist dat de echte racisten onze politieke tegenstanders zijn die zeggen dat de gemeente minder wit moet worden of dat iets diverser moet worden. Dat wordt dan positieve discriminatie genoemd. Maar ook dat zorgt ervoor dat mensen worden beoordeeld op hun huidskleur of andere kenmerken waar ze niks aan kunnen doen."
https://twitter.com/GideonvMeijeren/status/1361363235644067843 Je zei onlangs op een bijeenkomst: 'Ik denk dat Forum de laatste kans is om ons land te redden'. Kun je dat uitleggen?
"Ik ben wel op enig moment een beetje moedeloos geworden over welke kant we opgingen. Je had dan de PVV, die wilde problemen op immigratie aanpakken, maar die bouwde geen beweging op en heeft toch na 15 jaar nog vrijwel niks bereikt. Ik denk dat de problemen heel urgent zijn. Ik denk dat er heel snel radicale veranderingen moeten plaatsvinden op het immigratiebeleid maar ook op het klimaatbeleid: de windturbines schieten als paddenstoelen uit de grond, de grenzen staan nog steeds wagenwijd open voor mensen die uit hele andere culturen komen en daarom ook onze verzorgingsstaat onder druk zetten. Onze vrijheden staan enorm onder druk. Het land waar ik zo van hou zie ik zo uit onze handen glippen."
"Ik denk dat als er niks verandert aan het immigratiebeleid, dan herkennen wij over enkele jaren ons land gewoon niet meer en dan zullen we ons misschien zelfs een minderheid gaan voelen in eigen land doordat er steeds meer mensen uit andere culturen naar Nederland komen die niet integreren maar segregeren. Met alle spanningen die dat tot gevolg heeft. Ik denk dat alleen als Forum heel groot gaat worden deze trend nog gekeerd kan worden. Er moeten zaken heel ingrijpend gaan veranderen."
"Je kunt niet een verzorgingsstaat zijn en een immigratieland zijn. Dat bijt elkaar. Een verzorgingsstaat is gebaseerd op onderlinge solidariteit. Als er een x aantal Nederlanders hard werkt om belasting te kunnen betalen waar die voorzieningen mee betaald worden en er komen honderdduizenden tot miljoenen mensen uit vreemde landen naar Nederland toe waarvan de statistieken aantonen dat die een veel groter beroep doen op de voorzieningen dan de autochtone Nederlanders, dan zie je dat dat op een gegeven moment niet langer houdbaar is. En ook het gemeenschapsgevoel in gevaar brengt. Zeker ook omdat het vaak mensen zijn uit landen met compleet andere culturen. We kunnen niet alle problemen van de wereld hier oplossen. En zeker niet door iedereen uit een ander land waar het slechter gaat dan hier hiernaartoe laten komen."
Wat zouden de voorwaarden moeten zijn om wel te mogen komen?
"Wij pleiten voor het Australische immigratiemodel. Dat komt er op neer dat alleen immigranten naar Nederland kunnen komen als ze echt iets bijdragen. Het is heel goed denkbaar dat als Nederland een tekort heeft aan IC-verpleegkundigen en in een ander land is er een overschot, er bepaalt kan worden dat een bepaald aantal IC-verpleegkundigen naar Nederland mogen komen en die krijgen een werkvergunning. Als de problemen opgelost zijn wordt verwacht dat ze weer vertrekken."
Dus dan zouden mensen enkel tijdelijk mogen komen?
"Ja. En mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, daarvoor hebben wij de voorkeur dat ze worden opgevangen in de eigen regio. En als het dan zo is dat in een hypothetisch geval iemand uit onze eigen regio op de vlucht is en Nederland weet te bereiken en hier opgevangen zou worden: ook dan geldt dat als de problemen in eigen land zijn opgelost, dan kunnen ze gewoon terug. Er is wat mij betreft nooit een reden dat we zeggen: we gaan je permanent opvangen."
Nooit?
"Nee."
Wat moeten we dan?
"Eigenlijk bij de grens al mensen tegenhouden. Iedereen die asiel zou willen in Nederland kan vanuit zijn herkomstland een asielaanvraag doen die hier wordt beoordeeld."
https://twitter.com/GideonvMeijeren/status/1357436374287331336 Voor de verkiezingen van nu zijn jullie bijna gewoon campagne aan het voeren door het land, hoe is dat?
"Het geeft moed en hoop om te zien dat er gigantisch veel mensen op af komen. Dan denk je: er leeft echt heel veel. In de media wordt een beeld geschetst dat we als partij ten dode zijn opgeschreven zijn. Een marginale club die zijn langste tijd wel gehad heeft. Maar dat wordt zo ontkracht door wat wij meemaken bij de evenementen dat ik het vertrouwen heb dat heel veel Nederlanders ons steunen."
https://twitter.com/thierrybaudet/status/1367167345458839553 Waar gok je dan op? De peilingen zeggen 2, 3 of 4 zetels.
"Het beeld van twee of drie zetels komt totaal niet overeen met wat wij in het land en onderweg meemaken. Ik denk dat wij de grote verrassing gaan worden van de komende verkiezingen. Ook bij Provinciale Statenverkiezingen had niemand verwacht dat wij de grootste konden worden. Ik ben er van overtuigd dat we de grote verrassing gaan worden."
Wat mogen we van jou verwachten als je in de Kamer zit?
"Dat zijn toch de onderwerpen op het gebeid van bestuurlijke vernieuwing. Daar ben ik in gespecialiseerd, ik ben afgestudeerd in het constitutioneel recht en heb er veel affiniteit mee. Daar wil ik me voor inzetten. Referenda, gekozen burgemeesters. Maar ook het herstellen en beschermen van de vrijheid van meningsuiting die ernstig onder druk staat. En waar ik sinds ik in de provincie zit toch ook affiniteit voor heb gekregen is de agrarische sector. Als ik zie wat onze boeren wordt aangedaan dan voel ik me ook heel erg gedreven om op dat gebeid mijn geluid te laten horen en te strijden voor de belangen van onze boeren."
https://twitter.com/GideonvMeijeren/status/1367070011307814915 Hoe zou je de democratie anders willen zien?
"Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je een democratie kunt inrichten. En elke vorm heeft zijn haken en ogen. Ik kan niet een voorbeeld noemen van 'daar functioneert de democratie perfect'. Ik denk wat dicht in de buurt komt is Zwitserland. Daar hebben ze een noodremmechanisme: een referendum."
"Het is volgens de letter en de geest van de grondwet de bedoeling dat de besluiten die hier genomen worden representatief zijn voor wat de bevolking wil. En ik denk dat dat op sommige gebieden ook zo is, maar op belangrijke gebieden ook niet. En als er dan besluiten zijn waarvan de bevolking zegt: 'wacht eens even. Dit besluit is niet ons belang', dan moet de bevolking een mechanisme hebben om de Tweede Kamer terug te fluiten en zo'n besluit terug te draaien. Of om, als de Kamer zelf weigert over bepaalde zaken een besluit te nemen, zelf een referendum te organiseren zodat toch uiteindelijk de kiezers de controle houden over wat er gebeurt."
Twijfel je dan over de representativiteit van de Tweede Kamer?
"Absoluut. Een voorbeeld van groot gebrek aan onze democratie in de praktijk is de hele kabinetsformatie. Wat je
ziet: kiezers lezen partijprogramma's en brengen hun stem uit, vervolgens zie je in ons systeem dat meer partijen met elkaar om tafel gaan en tot een regeerakkoord komen en daar kunnen dan zaken instaan waar geen enkele kiezer voor heeft gestemd. Het belangrijkste voorbeeld uit Rutte 3 was het afschaffen van de dividendbelasting. Dat is iets wat tijdens zo'n kabinetsformatie is ontstaan en in het regeerakkoord gekomen. En ik vind het merkwaardig dat de kiezers dan niet de mogelijkheid hebben om dat tegen te houden."
"Dat probleem van de kabinetsformatie kan worden opgelost als we die praktijk loslaten. De Kamer kan er gewoon zelf voor kiezen om een zakenkabinet te vormen. Na de verkiezingen gaat de Kamer dan over alle belangrijke onderwerpen stemmen. Op het gebied van bijvoorbeeld klimaatbeleid zou het dan kunnen dat een meerderheid een ambitieus klimaatbeleid wil. Dan kan de Kamer dat besluiten en vervolgens zelf een minister aanstellen die dat uitvoert en aan de kamer verantwoording aflegt. En op het gebied van immigratie vindt al sinds jaar en dag een meerderheid van de Nederlands dat de immigratie beperkt moet worden. Dan kan de kamer daar ook voorstellen over aannemen en een minister aanwijzen. Wat een minister nu uitvoert is niet direct wat de Kamer wil, maar de uitkomst van die kabinetsonderhandelingen."
Dat is toch een meerderheid van de Kamer die dat dan wil?
"Dat is vaak niet zo. Als je kijk naar het referendum: een meerderheid van de bevolking wil het. Een meerderheid van de Kamer, op dit moment, niet. Maar voor een belangrijk deel ook omdat dat in de kabinetsformatie is afgesproken. Daardoor stemde D66 ineens voor de afschaffing van het referendum. Je ziet dat belangen van de Nederlanders zo vertroebelen."
Er zijn partijen die nu al zeggen niet met Forum te willen samenwerken na de verkiezingen, jullie lijken verdoemd tot de oppositie.
"Het is enerzijds heel tekenend dat partijen die het hardst roepen dat je niemand moet uitsluiten de eerste zijn die andere partijen uitsluiten. Daar doen we niet aan mee. Wij vinden dat je met iedereen in gesprek moet blijven en samen moet proberen te werken. Het is ook een stukje arrogantie. Maar er komt een moment dat wij zo groot worden dat het iet meer mogelijk wordt om ons uit te sluiten. En dat is het moment dat het kartel echt doorbroken is."

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!