Haags Belang wil dat pollers verdwijnen, meer sociale woningbouw en minder segregatie

Abdoel Haryouli
Abdoel Haryouli
DEN HAAG - In haar strijd om zetels binnen te halen bij de gemeenteraadsverkiezingen zet Haags Belang in op minder segregatie in de stad, ze wil dat de pollers op de Hoefkade en parallelweg verdwijnen en er moet meer sociaal worden gebouwd waarbij kwetsbare doelgroepen ook voorrang krijgen op de woningmarkt. Dat staat te lezen in het verkiezingsprogramma 'Iedereen doet mee'.
Haags Belang is de partij van Abdoel Haryouli, die een paar maanden geleden nog lijsttrekker was van DENK, maar werd geroyeerd door het partijbestuur. Later concludeerde één van de leden van de beroepscommissie van DENK dat dat ten onrechte was gebeurd. Na het vertrek besloot Haryouli met een eigen partij deel te nemen aan de verkiezingen.
Nationaal Programma
De partij wil dat er een Nationaal Programma komt om de problemen in Den Haag Zuidwest aan te pakken. Volgens de partij kampt het 'met multiproblematiek zoals armoede, schuldenproblematiek, veel inwoners met een zorgvraag met onvoldoende begeleiding en slechte woningen'. Hart voor Den Haag liet eerder eenzelfde wens horen voor het gebied.
Haags Belang wil verder gaan, naast Zuidwest pleit ze ook voor hulp middels een Nationaal programma voor Laak-Midden, Transvaal, Schilderswijk-West, Rustenburg en Oostbroek. 'Deze wijken kampen met onder andere leefbaarheidsproblemen en veel misstanden in de particuliere woonvoorraad door onder andere uitbuiting van ongeregistreerde bewoners zoals arbeidsmigranten.'
Wonen
Op het gebied van wonen pleit de partij ervoor dat 40 procent van de nieuwbouw bestaat uit sociale huur, 30 procent wil ze toebedelen aan middenhuur en de rest is bestemd voor koopwoningen. Hoogbouw moet breder in de stad mogelijk worden. 'Het uitgangspunt dat hoogbouw alleen rond stations mogelijk is moet worden losgelaten.' Daarnaast pleit ze er voor dat 'kwetsbare doelgroepen zoals statushouders en mensen met een beperking' voorrang krijgen op de woningmarkt.
Om ervoor te zorgen dat 'bewoners met en zonder migratieachtergrond' elkaar vaker kunnen ontmoeten pleit ze er tevens voor dat er ook in 'de sociaaleconomisch sterkere wijken sociale huurwoningen en betaalbare woningen in het middensegment moeten worden toegevoegd'. Daarnaast zou daar het splitsen van woningen moeten worden toegestaan om de woningnood tegen te gaan. Hoogbouw moet breder in de stad mogelijk worden: 'Het uitgangspunt dat hoogbouw alleen rond stations mogelijk is moet worden losgelaten.'
Vervoer
Waar het gaat om vervoer wil de partij niet kiezen, ze pleit voor een beleid 'waarbij rekening wordt gehouden met alle verkeersdeelnemers: van automobilist tot fietser'. Wel stelt ze dat autogebruik ontmoedigd kan worden door alternatieven aantrekkelijker te maken. Daarmee doelt ze op meer aandacht voor autodeelprojecten en wil ze een onderzoek naar de mogelijkheid tot gratis openbaar vervoer in de stad. Dat laatste zou voor kinderen tot 12 jaar direct gratis moeten worden.
Poller Escamplaan
Poller Escamplaan
Wegafsluiting (pollers) op de Hoefkade en de Parallelweg wil de partij zien verdwijnen. 'Wegafsluitingen zorgen alleen voor een waterbedeffect doordat autoverkeer naar andere gebieden of wijken wordt verplaatst. De Schilderswijk en Laak fungeren nu als een soort ‘trechter’ voor autoverkeer uit de gehele stad.'
Onderwijs
Huiswerkbegeleiding en gratis bijles moet de gemeente meer mogelijk gaan maken. Daarvoor moet de ooievaarspas worden ingezet en de gemeente moet meer ruimte daarvoor beschikbaar maken. Ook wil ze een actieprogramma om dyslexie vroegtijdig te signaleren, daarvoor moet de gemeente samenwerken met het onderwijs om achterstanden te voorkomen.
Om stagediscriminatie tegen te gaan moet de gemeente de samenwerking met bedrijven en organisaties stoppen wanneer ze zich hier schuldig aan maken. Daarnaast wil ze dat gezond eten in schoolkantines wordt gestimuleerd en pleit ze voor een HAVO/Vwo-school in Zuidwest.
Afvalproblemen
Om de afvalproblematiek tegen te gaan pleit ze voor een wethouder die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en er zou meer budget voor moeten komen. 'Budget moet besteed worden aan onder andere het aannemen van meer personeel en het vaker ophalen van (zwerf)afval waarbij afval ook in het weekend wordt opgehaald.'
Op gekende hotspots wil ze dat er speciale afvalbestrijding-coördinatoren komen die 'op een laagdrempelige manier bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld bewoners met meldingen'. Boetes voor afvaldumping wil ze verder omhoog hebben en de camera's ziet ze het liefst bij alle hotspots komen.
Wat Haags Belang is er geen plek voor de digitale reclameborden in de stad, die moeten verdwijnen. Die wens lijkt niet haalbaar, in 2019 werd door mediapartner Omroep West gemeld dat Den Haag nog jaren (tot 2027) aan de mupi's vastzit.
'Aparte wethouder voor migratie'
Het creëren van een inclusieve stad staat hoog op de agenda voor Haags Belang. Zo pleit ze voor een begraafplaats met eeuwigdurende grafrust, een nieuw migratiemuseum en Den Haag moet excuses maken voor het slavernijverleden. Ook moeten alle voorzieningen in de stad toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
Haags Belang wil dat er een aparte wethouder voor migratie komt, migranten zouden gratis inburgeringscursussen moeten krijgen en ze wil dat Den Haag meer statushouders opvangt. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers wordt bed, bad en brood aangeboden. Daklozen mogen niet op straat hoeven slapen en daarom wil ze 24-uurs opvang door het hele jaar.
In kwetsbare wijken wil Haags Belang dat er meer wijkagenten komen. 'De gemeente blijft er bij het Rijk op aandringen dat er snel meer geld en mankracht bij de politie bij moet.' Daarnaast pleit ze voor de inzet van meer handhavers. 'Iedereen in onze stad moet zich veilig kunnen vinden.'
Kandidatenlijst
 1. Abdoel Haryouli
 2. Hasan Küçük
 3. Safroella Mahawat Khan
 4. Zeinab Mohamad
 5. Ahmed El Hadioui
 6. Mustafa Demir (Ayhan)
 7. Aneta Wasilewska
 8. Kadir Erkoç
 9. Ali Ibrahim
 10. Marcin Pietrzyk
 11. Abderrahim Abgar

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!