IN BEELD: Deze 35 stadsgenoten zijn koninklijk onderscheiden bij de lintjesregen

DEN HAAG - In Den Haag hebben 35 stadsgenoten een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen bij de traditionele lintjesregen. Veertien stadsgenoten zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (LON), achttien zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (RON) en twee zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau (OON)
De Lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor de verjaardag van koning Willem-Alexander.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Den Haag.

Mevrouw K. Baarda-Verbaan LON

 • Secretaris van en vrijwilliger bij de Vereniging YMCA Scheveningen
 • Voorzitter en vrijwilliger van de kerkenraad bij de Wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente te Scheveningen
 • Voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Repair Café Den Haag
 • Secretaris van het Fonds Welzijn Scheveningse Senioren
 • Stichting Bejaardenhuisvesting in Scheveningen

De heer J. Bakker RON

 • Bestuurslid/medeorganisator van de Stichting Meeuwen Makrelen Loop
 • Voorzitter van de North Sea Regatta en heeft mede met andere partijen initiatieven ontwikkeld om in
 • Scheveningen een Olympisch zeilcentrum te realiseren

Mevrouw N.D.R.J.V.A. Bhageloe LON

 • Promotor van de Baithak Gana Community en voorvechter behoud van het cultureel erfgoed (volksmuziek)
 • Promoter van de Stichting Shri Sanatan Dharm Dew Mandir, de Hindoetempel in Den Haag
 • Organiseert en ondersteunt diverse evenementen.

De heer E. Boers RON

 • Oprichter van en trainer bij de sportschool Hwarang in Den Haag
 • Trainer Taekwondolessen bij de Stichting ’t Job in Den Haag
 • Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Taekwondo Bond Nederland
 • Hoofdtrainer bij de Taekwondo vereniging ’t Keerpunt in Den Haag
 • Lid van het College Hogere Dangraadhouders.

Mevrouw A.M.J. Claes LON

 • Vrijwilliger bij de Hartstichting
 • Vrijwilliger bij stichting Begraafplaatsen Roosendaal

Jonkvrouw mr. J.E.F.M Den Drijver-van Rijckevorsel RON

 • Bestuurslid van de Nederlandse Adelsvereniging en de Stichting Fonds Nederlandse Adel.
 • Penningmeester, vicevoorzitter en secretaris van de Wijkvereniging Van Stolkpark te Den Haag.
 • Vrijwilliger bij het Damesleesmuseum te Den Haag

De heer prof.dr.ir. G.E. Frerks OON

 • Begeleider van promovendi bij de Universiteit van Utrecht
 • Hoogleraar conflictpreventie en conflictmanagement aan de Universiteit van Utrecht
 • Lid van de wetenschappelijke adviesraad bij de Nederlandse Defensie Academie
 • Lid van de commissie wetenschap binnen de faculteit Militaire Wetenschappen bij de Nederlandse Defensie Academie

De heer drs. F.M.J.A. Froeling RON

 • Bestuurslid van de Stichting Liliane Fonds
 • Lid van diverse werkgroepen van de Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • Voorzitter van de werkgroep Tropical Urulogical Revelation

De heer H.A. Ghauharali LON

 • Voorzitter van de raad van advies, voorzitter en vrijwilliger bij de Vereniging Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore) Nederland (AAIILN).

Mevrouw dr. C.N.W.M. Glaudemans RON

 • Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag.
 • Organiseert activiteiten en evenementen, zoals de deelname aan de Europese Dag van de Joodse cultuur, de jaarlijkse Mr.Visser-lezing en de Open Joodse Huizendag.
Mevrouw A.A. Hayes-Sonneville LON
 • Ondersteuner van beroepskrachten van Verpleeghuis Dorestad en is actief bij de dagbesteding van patiënten

Mevrouw drs. F.E. Hillen-Goossens LON

 • Vrijwilliger bij en bestuurslid van het Haags Barokgezelschap en beheert de bladmuziek

De heer dr. W.J. Hoogsteder OON

 • Bestuurslid van de Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtse Studenten Corps
 • Oprichter/bestuurslid/vicevoorzitter van de Stichting Bredius Genootschap te Den Haag
 • Patron en lid van CODART, het internationale netwerk van curatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst
 • Voorzitter van de Nationale Rode Kruis Rally.
 • Inzet voor het programma "Tussen Kunst en Kitsch" over 17e
 • -eeuwse Nederlandse schilderkunst.

Mevrouw dr. M. Kamphuis RON

 • Lid van en vrijwilliger bij de European Union of School and University Health and Medicine
 • Bestuurslid bij Artsen Jeugdgezondheid Nederland
 • Vrijwilliger hockeyclub Ypenburg in Den Haag
 • Lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start van het ministerie van VWS
 • Voorzitter van de werkgroep Eurly Life Stress van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • Bestuurslid van de Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Vrijwilliger bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft

Mevrouw P. Klamer-Brouwer LON

 • Vrijwilliger luistertelefoon bij de Luisterlijn
 • Kerkenraadslid (tot 2021) en vrijwilliger bij de Duinzichtkerk in Den Haag,

De heer O.P. Kromopawiro RON

 • Betrokkene is beoefenaar en leraar gamelan bij verschillende sociaalculturele organisaties en
 • gamelanensembles in Nederland
 • Dirigent/Leider van de Gamelangroep Bangun Tresna Budaya in Den Haag
 • Leraar binnen het gamelanonderwijs en Javaanse dans bij de stichting Manggar Megar in Den Haag.
 • Lid/coördinator van het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan

Mevrouw M. Ligtenberg-Ramdhan LON

 • Zweminstructeur bij Zwemclub Residentie en Mar invest people
 • Mantelzorger

De heer drs. H.J. de Loor RON

 • Bestuurslid van Stichting Utopia in Leiden
 • Adviseur van het bestuur van de voormalige stichting Centrum voor Creatief Leren te Sterksel
 • Voorzitter van de adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Den Haag
 • Penningmeester van de voormalige Stichting Heren van Waarde in Den Haag

De heer. H.T. van der Meijden RON

 • Medeoprichter van de Stichting Blijvend Applaus
 • Theaterproducent van o.a. balletten, circussen en musicals

Dhr. M. Mohammdamin LON

 • Vrijwilliger bij en lid van de raad van advies van de Vereniging Ahmadiyya Anjuman Isha´at Islam (Lahore) Nederland in Den Haag

Mevrouw. A.J.M. Moorman LON

 • Vrijwilliger bij de tennisvereniging Aeronauten in Den Haag.
 • Bestuurslid van Vereniging van Eigenaren Goetlijfstraat in Den Haag
 • Gids en rondleider in Museum Beelden aan Zee in Den Haag

Mevrouw. M.J. Obermeister-Shasha RON

 • Dirigente van koren waaronder Sjier Chadasj, esGroot, Renanim, het Koor Diplomatiek van het ministerie
 • van Buitenlandse zaken en de koren van de Hoge Raad en de Raad van State. Geeft workshops over Joodse,
 • Israëlische en Zuid-Amerikaanse muziek.

De heer. mr. F.G. Oskam RON

 • Voorzitter en adviserend lid van de Vereniging van Eigenaren Elysee in Den Haag
 • Voorzitter van en vrijwilliger bij de afdeling Rotterdam en voorzichter van het landelijk bestuur van de
 • Stichting Ondernemersklankbord

Jonkvrouw M.V. Quarles van Ufford RON

 • Vrijwilliger van de kerkenraad Lukaskerk in Den Haag
 • Vrijwilliger en coördinator van de Wandelvereniging Magnus in Groesbeek
 • Secretaris van de Haagse Gemeenschap van Kerken

De heer W. van Ravenstein RON

 • Oprichter en beheerder van de website: WisFAQ.nl, WisWijzer.nl en Wiskundeleraar.nl

Mw. W.K. Remmerswaal-van Oosten LON

 • Vrijwilliger bij de ouderenzorgorganisatie Florence
 • Vrijwilliger bij en voorzitter van de Bewonerscommissie Hongarenburg in Den Haag

De heer D.F. Renkema LON

 • Vrijwilliger bij het woonzorgcentrum WZH Prinsenhof in Leidschendam
 • Vrijwilliger bij Julianahof in Leidschendam
 • Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Leidschendam
 • Vrijwilliger bij het woonzorgcentrum WZH Schoorwijck in Leidschendam

De heer. drs. C.P. Roodenburg RON

 • Initiatiefnemer en ontwikkelaar van de ‘Franciscaanse voetreis’
 • Medeoprichter van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome
 • Adviseur van de Franciscaanse voetreis

De heer P. Sekeris LON

 • Coördinator en eindredacteur van en vrijwilliger bij het Senioren Journaal in Den Haag
 • Voorzitter van het Wateringse Mannenkoor ‘Zang Veredelt’
 • Lid van de Kerkenraad en vrijwilliger bij de kerk De Lichtbron in Wateringen
 • Bestuurslid/secretaris van de stichting Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul
 • Lid van de Cliëntenraad van het WZH Hoge Veld in Wateringen

Mevrouw drs. H. Teekens RON

 • Vrijwilliger bij en voorzitter van AFS Nederland
 • Vrijwilliger bij de European Association for International Eduction
 • Vrijwilliger bij de advies en ontwikkelingsorganisatie PUM

De heer K. Tigelaar RON

 • Medeoprichter en vicevoorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe.
 • Voorzitter van de afdeling West en Landelijk bestuurslid van de Vereniging Sport en Gemeenten.
 • Vrijwilliger bij de volleybalvereniging DVO in Oud-Beijerland
 • Organist bij de Christelijk Gereformeerde Gedachteniskerk in Voorburg
 • Bestuurslid van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Bestuurslid van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
 • Voorzitter van de Netwerktafel Erfgoedlijn Neder-Germaanse Limes Zuid-Holland
 • Lid van de Raad van Toezicht bij de LEV Scholengroep West Nederland
 • Bestuurslid ChristenUnie

De heer H. Tuit LON

 • Vrijwilliger en bestuurslid van YMCA Scheveningen

Mevrouw J. Tuit-Twilt LON

 • Vrijwilliger en bestuurslid van YMCA Scheveningen
 • Bestuurslid van de Vereniging Herdenking Scheveningse zeelieden

De heer mr. I.H.J.M. van Waesberghe RON

 • Vicevoorzitter van de raad van toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Lid van de raad van advies van het Japanmuseum SieboldHuis
 • Adviseur bij de raad van toezicht van de European Cultural Foundation in Amsterdam
 • Voorzitter van de stichting Het Paleisje voor Volksvlijt in Amsterdam
 • Honorair consul voor Republiek Polen in het Koninkrijk der Nederlanden in Den Haag
 • Penningmeester van de Van den Berg van Heemstede Stichting in Den Haag
 • Voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Polish Culture NL in Amsterdam

Barones de Westenholz, MA RON

 • Oprichter en voorzitter van de Stichting Louis Couperus Museum in Den Haag
Onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau worden in bruikleen gegeven. Erfgenamen dienen de onderscheiding terug te sturen aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!