Inwonersaantal Den Haag groeit in 2035 door tot bijna 650.000

© The Hague and Partners
DEN HAAG - Den Haag heeft in 2035 naar verwachting bijna 650.000 inwoners. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwachten dat het inwonersaantal in onze stad de komende jaren met 18,4 procent zal toenemen.
Op dit moment kent onze stad ruim 553.000 inwoners, de verwachting is dat er in dertien jaar tijd ongeveer 100.000 bij zullen komen. 'De inwoners van de grote steden zijn relatief jong en groeien doordat er per saldo meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden. Ook hebben ze een grote aantrekkingskracht op immigranten, waaronder arbeidsmigranten uit de EU, expats en internationale studenten', schrijft men.
De verwachting is dat bijna 20 procent van de inwoners in Den Haag in 2035 65 jaar of ouder zal zijn. De prognose is dat in andere delen van het land de vergijzing sneller zal gaan dan in de grote steden. 'Vooral in gemeenten die de komende jaren krimpen zal het aandeel ouderen in 2035 naar verwachting groot zijn, in veel gevallen 30 procent of meer. Het verschil in vergrijzing tussen stad en platteland neemt dus toe.'

18,9 miljoen inwoners in 2035

Naar verwachting zullen er in heel Nederland in 2035 18,9 miljoen mensen wonen. Dat zijn er 1,3 miljoen meer dan nu het geval is. Volgens de de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050 zullen vooral grote en middelgrote steden groeien. Wel zegt men erbij dat het gaat om een prognose, wat betekent dat het uiteindelijke aantal hoger of lager kan zijn. 'Immigratie en woningbouw zijn bijvoorbeeld moeilijk exact te voorspellen.'
Prognose bevolkingsgroei 2021 - 2035
Prognose bevolkingsgroei 2021 - 2035
Eerder meldde Den Haag FM in de kop van dit bericht dat het inwoneraantal van bijna 650.000 al over acht jaar (in 2030) zou worden gehaald, dat moet echter dertien jaar (in 2035) zijn.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!