Dit betekent het nieuwe coalitieakkoord voor jou

© The Hague and Partners
DEN HAAG - Een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Den Haag een nieuwe coalitie. D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA zijn erin geslaagd om tot een nieuw coalitieakkoord te komen. Maar wat betekent dit akkoord voor jou? Dat lees je hier.
De broekriem wordt aangehaald in Den Haag. De gemeente verkeert in financiële problemen en kan daarom minder geld uitgeven in de komende jaren. Het akkoord draagt de naam: 'Voor een stad die tegen een stootje kan'. Ondanks de financiële zorgen, blijft het nieuwe stadsbestuur wel flink investeren in de kwetsbare wijken en armoedebestrijding. Daartegenover staan lastenverzwaringen en bezuinigingen, die alle Hagenaars zullen treffen.
Hier lees je een overzicht van enkele maatregelen die het nieuwe college wil treffen.

Gemeentelijke heffingen omhoog

De afvalstoffenheffing, rioolheffing en ozb (onroerendezaakbelasting) worden verhoogd. Ook de toeristenbelasting gaat omhoog.
Ook de toeristenbelasting wordt verhoogd, naar een bedrag van 6 euro normaaltarief en 2,75 euro laagtarief. Deze tarieven gaan per 2024 in.

In alle wijken betaald parkeren

Overal in Den Haag moet je betalen als je je auto wil parkeren. In alle wijken wordt namelijk betaald parkeren ingevoerd. In de wijken Vroondaal, Wateringse Veld en stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg wordt vergunningparkeren alleen ingevoerd als de parkeerdruk daartoe aanleiding geeft.
Daarnaast gaan de tarieven voor straatparkeren en de eerste bewonersvergunningen omhoog. Het parkeertarief voor bezoekers wordt met 50 cent per uur verhoogd. Maar in het centrum en op Scheveningen gaat het uurtarief van 3,60 euro naar 6,50 euro. De eerste parkeervergunning gaat naar 7,50 euro per maand. De bezoekersvergunning gaat 30,95 per jaar kosten.

Afvaloverlast

Meldingen over volle containers of afval op straat worden sneller opgepakt, schrijft het nieuwe college van burgemeester en wethouders.
'We zetten de rattenaanpak, de aanpak van de meeuwenoverlast en aanpak hondenpoep voort. Voor de aanpak van dierenplagen zet de gemeente eenmalig een extra bedrag van 1 miljoen euro in.

Veiligheid en coffeeshops

De gemeente investeert de komende jaren 6,25 miljoen euro incidenteel en 2,65 miljoen structureel per jaar in veiligheid.
Maar ook bij andere coffeeshops wordt overlast ervaren. Zeker kinderen en jongeren hebben hierbij de aandacht. De gemeente neemt maatregelen om gevaarlijke verkeerssituaties en andere overlast rondom coffeeshops tegen te gaan, waar nodig door het inperken van openingstijden. Overlast in gebieden met een overconcentratie aan coffeeshops is ontoelaatbaar, vindt de gemeente. Dit is het geval in de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier. Daarom wil de gemeente dat er twee coffeeshops uit deze gebieden worden verplaatst.

Geld voor Kaapseplein, Duindorp, Van Baerlestraat en Weimarstraat/Zevensprong

Een goede, leefbare, schone en veilige woonomgeving is voor Hagenaars één van de belangrijkste wensen, schrijft het college. Om dit te bewerkstelligen, is er op sommige plekken in de stad extra inzet nodig.
De gemeente wil doorgaan met de aanpak van de vier aangewezen prioritaire gebieden en reserveert hiervoor eenmalig 7,1 miljoen euro: Kaapseplein, Duindorp, Van Baerlestraat en Weimarstraat/Zevensprong. 'Dat doen wij ook met het actieplan Kuststrook (Scheveningen en Kijkduin) waarvoor we per jaar 2 miljoen euro reserveren', aldus het college.

Raamprostitutie

Al jaren wordt er gekeken naar de verplaatsing van de prostitutiestraten Doubletstraat en Geleenstraat, maar tot nu toe zonder succes. Maar er moet nu wel duidelijkheid komen over de toekomst van de raamstraten en de buurten eromheen, vindt de nieuwe coalitie. 'We willen dat sekswerk onder veilige omstandigheden mogelijk blijft in onze stad. Maar sekswerk aanbieden via het raam aan de straatzijde heeft zijn langste tijd gehad. Het doel van ons beleid is op termijn te komen tot sluiting van het raamsekswerk.' De coalitie denkt dan aan bestemmingsplanwijzigingen.

Arbeidsmigranten

De gemeente noemt het onacceptabel dat er arbeidsmigranten worden aangetrokken zonder dat ze een goede woning en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden wordt aangeboden. De gemeente start daarom een Programma 'Arbeidsmigratie in goede banen'. 'We spreken nadrukkelijk werkgevers, uitzendbureaus, Rijk en buurgemeenten aan op hun verantwoordelijkheid.'

Extra bomen

De gemeente werkt actief aan het verbeteren van het Haags stadsbomennetwerk. Doel is 5 procent meer 'kroonoppervlak' in 2030. 'Dit doen we door extra bomen aan te planten en door het verbeteren van groeiplaatsen. Ook gaan we door met het verstrekken van gratis bomen. We onderhouden en verbeteren grote groengebieden en parken als Zuiderpark en Scheveningse Bosjes.'

Meer watertappunten en openbare toiletten

Samen met Dunea zet de gemeente zich in voor het vergroten van het aantal watertappunten op plekken waar veel wordt gesport en bij drukke speeltuinen. Daarnaast gaat ze door met het toevoegen van openbare toiletten.

Meer grachten: water of 'groene grachten'

De gemeente zoek bij werkzaamheden naar kansen om meer water zichtbaar te maken in de stad. Ook ‘groene grachten’ maken de stad aantrekkelijker en meer klimaat-adaptief. Met ‘groene grachten’ bedoelt de gemeente de mogelijkheid de contouren van voormalige grachten terug te brengen met behulp van bomen, gras en planten.

Duurzaamheid

Ook de komende jaren wordt minimaal 3.000 vierkante meter per jaar 'ontsteend'. Verder worden de meest versteende wijken vergroend en wordt onderzocht of waterdoorlatende verharding de norm kan worden bij de aanleg of vervanging van parkeervakken.

Woningbouw

Den Haag werkt toe naar een woningbouwproductie van 4.000 woningen per jaar die in gelijke tred met de voorzieningen moeten worden ontwikkeld.
Voor nieuwbouw geldt de volgende normering: 30 procent sociaal, 25 procent middeldure huur en 25 procent betaalbare koop. Voor het centrum tussen de drie treinstations (CS, HS en Laan van NOI) gelden andere normen: 30 procent sociaal, 20 procent middeldure huur en 20 procent betaalbare koop.

Woonwagens

De gemeente houdt het woonwagenbeleid in stand. Voor de bewoners van het kamp aan de Energiestraat wordt een alternatieve plek gezocht.

Verhuizingen

Het college wil de aantrekkelijkheid van de binnenstad versterken met de uitbouw van het Museumkwartier, via verhuizing van het Eschermuseum naar het voormalig pand van de Amerikaanse Ambassade, de verbouwing van het Haags Historisch Museum en de verhuizing van het Kinderboekenmuseum naar het Museumkwartier.

Verkeersveiligheid en geluidsoverlast van verkeersaso's

De verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers wordt verbeterd op de Benoordenhoutseweg en de Van Alkemadelaan, waarbij de doorstroming voor de auto en OV niet uit het oog wordt verloren.
De gemeente wil asociaal rijgedrag ontmoedigen. Hiertoe werkt de gemeente mee aan de ontwikkeling van geluidswallen. Er wordt extra meetapparatuur aangeschaft om de geluidsoverlast van auto’s en motoren aan te pakken (noise patrol) en hiervoor wordt 0,5 miljoen euro gereserveerd. 'Hard rijden ontmoedigen we en pakken we aan', aldus de gemeente.

Tram

De gemeente gaat verder met het vernieuwen van de tramlijnen 6 en 12. Met de nieuwe tramremise en de komst van de nieuwe trams wordt het comfort en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeterd. Ook wordt het Hobbemaplein verbeterd.

De Zevensprong

De Zevensprong - hier komen de De La Reyweg, de Apeldoornselaan, de Loosduinseweg en -kade, de Paul Krugerlaan, de Beeklaan en de Regentesselaan samen - is één van de meest ingewikkelde en drukste kruisingen van de stad. Het stadsbestuur wil met ongelijkvloerse oplossingen ervoor zorgen dat de doorstroming van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto's verbetert. Daarnaast moet het verkeersplein 'aantrekkelijker, vriendelijker en groener' worden dan nu het geval is.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!