Kandidaten kunnen benoemd worden tot wethouder, commissie ziet geen bezwaren

Robert van Asten (D66), Saskia Bruines (D66), Anne Mulder (VVD), Kavita Parbhudayal (VVD), Mariëlle Vavier (GroenLinks), Arjen Kapteijns (GroenLinks), Martijn Balster (PvdA) en Hilbert Bredemeijer (CDA).
Robert van Asten (D66), Saskia Bruines (D66), Anne Mulder (VVD), Kavita Parbhudayal (VVD), Mariëlle Vavier (GroenLinks), Arjen Kapteijns (GroenLinks), Martijn Balster (PvdA) en Hilbert Bredemeijer (CDA).
DEN HAAG - Er lijkt geen beer op de weg te zijn om de kandidaat-wethouders van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA te benoemen tot wethouder. Tot die conclusie komt de Commissie Integriteit. Robert van Asten en Saskia Bruines zijn voorgedragen door D66, de VVD schuift Anne Mulder en Kavita Parbhudayal naar voren en GroenLinks wil nog een periode voor Arjen Kapteijns en stelt Mariëlle Vavier voor als wethouder. Martijn Balster en Hilbert Bredemeijer worden door PvdA en CDA voorgedragen voor een post.
In de Commissie Integriteit zaten burgemeester Jan van Zanen, Kitty Nooy (oud-officier van justitie) en Joan Leemhuis-Stout (voormalig commissaris van de Koningin in Zuid-Holland). Zij keken niet alleen naar 'wat strafrechtelijk te verwijten is', maar ook om wat bestuurlijk ethisch de norm hoort te zijn.

Vragenlijst, onderzoek en gesprek

Om tot die conclusie te komen hebben de kandidaat-wethouders een vragenlijst moeten invullen. 'Deze richtte zich onder meer op nevenfuncties, financiële belangen, risicovolle activiteiten en relaties van de kandidaat-wethouder met de gemeente.' Ook werd om een cv, een uittreksel van de BKR-registratie en een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. 'Verder is de kandidaat-wethouder gevraagd naar relevante ervaringen op het gebied van integriteit en naar aandachtspunten die de kandidaat-wethouder aan de orde wil stellen tijdens een persoonlijk gesprek.'

Screening van uitlatingen op Twitter

Daarna volgde een openbaar bronnenonderzoek waarbij het handelsregister van de Kamer van koophandel is geraadpleegd, evenals sociale media. Daarbij zijn uitlatingen op Twitter gescreend. 'Op basis van alle tot dan toe verzamelde informatie is bij een enkele kandidaat bij de gemeente nadere informatie opgevraagd.' Daarbij kan gedacht worden aan financiële relaties en activiteiten van organisaties die verband hebben met een kandidaat.
Met die informatie in de hand volgde een interview tussen de kandidaat en adviseurs van Berenschot. 'Dit gesprek diende om de verkregen informatie te verdiepen en door te vragen op onduidelijkheden.' Alle informatie is vervolgens in een rapport gezet en voor wederhoor voorgelegd aan de kandidaten. 'Waar relevant zijn feitelijke onjuistheden gecorrigeerd.'
Op basis van die informatie heeft de commissie een gesprek gehad met alle kandidaten. 'Waar nodig heeft de commissie conceptadviezen geformuleerd bij mogelijke kwetsbaarheden met betrekking tot die persoon. In het gesprek zijn deze aan de orde gesteld en vastgelegd.' Volgens de commissie hebben de kandidaten verklaard de adviezen van de commissie op te zullen volgen, al is dat een eigen verantwoordelijkheid. 'De burgemeester zal conform zijn wettelijke taak hierop toezien.'

'Ga regelmatig in gesprek over integriteitsdilemma’s en de bestuurscultuur'

De commissie concludeert na de rapportage van het externe bureau en de gevoerde gesprekken dat er 'geen feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit aangetroffen die een beletsel vormen voor de benoeming van de kandidaat als wethouder van de gemeente Den Haag'.
Om het onderwerp van integriteit onder de aandacht te houden adviseert de commissie het college om regelmatig in gesprek te gaan over integriteitsdilemma’s en de bestuurscultuur. Ook adviseert ze 'te investeren in deze nieuwe start door met elkaar terug te kijken naar de vorige periode en met elkaar van gedachten te wisselen over onder meer aandachtspunten/verbeterpunten op het gebied van integriteit voor het college voor de komende bestuursperiode'.
Ook het informeren van de raad, 'het hoogste bestuursorgaan in de gemeente', komt aan bod: de commissie benadrukt dat het van groot belang is dat alle leden van de gemeenteraad over dezelfde informatie beschikken. Het college zou met elkaar moeten bespreken hoe dat het beste gedaan kan worden. Ook wil ze dat er blijvend geïnvesteerd wordt in de relatie tussen het college en de raad.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!