Waslijst aan problemen in Laak, Partij voor de Dieren en SP pleiten voor debat

Spoorwijk
Spoorwijk © Fotograaf Harry van Reeken, collectie Haags Gemeentearchief
DEN HAAG - Er moet snel gedebatteerd worden over de problemen in en oplossingen voor Laak. Dat zegt Leonie Gerritsen voor de Partij van de Dieren nu het college antwoorden heeft gegeven op een waslijst aan vragen van elf partijen. 'Ik wil Laak in de breedte bespreken. Niet alleen de verkamering en het afvalprobleem, maar de wijk als geheel. Zodat we ook tot oplossingen kunnen komen.' Lesley Arp van de SP steunt zo'n breed debat. 'Dan kunnen we de combinatie van problemen bespreken.'
Er moet wat gebeuren in Laak, daar lijken politici en bewoners het over eens te zijn. Na onder meer een schietpartij op de Rijswijkseweg, het aantreffen van een overleden arbeidsmigrant en de vondst van wapens en drugs in een woning aan de Boerhaavestraat besloten bewonersorganisaties in Laak een brandbrief te sturen naar het stadsbestuur. Daaropvolgend werd door elf partijen (Partij voor de Dieren, DENK, ChristenUnie/SGP, SP, Haagse Stadspartij, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, Hart voor Den Haag en D66) een waslijst aan vragen naar het college gestuurd.
Het college zegt de incidenten te betreuren en dat er in de afgelopen tijd gerichte acties zijn geweest om ondermijning en overbewoning aan te pakken. De komende periode heeft het aanpakken van drugscriminaliteit de prioriteit. Ook is er preventieve inzet om de jeugd te behoeden voor een 'criminele carrière'. Daar is het actieprogramma 'Wapens en Jongeren' voor en er is sprake van een versterkte aanpak van criminele jeugdgroepen.

Stijging van overlastmeldingen

In de afgelopen vier jaar is er een stijging te zien in het aantal meldingen van overlast, al stelt het college dat de stijging 'ongeveer vergelijkbaar' is met de rest van de stad. Om de meldingen af te handelen worden samenwerkingspartners ingezet, maar ook de Haagse Pandbrigade gaat op pad. Zij kunnen met en zonder toestemming binnenkomen voor een controle.
Omdat het aantal meldingen is gegroeid is het niet mogelijk om alle meldingen (direct) op te volgen. Laak is wel een gebied met prioriteit, 'waarbij het doel is om elke melding op te pakken'. Dat houdt in dat altijd wordt teruggekoppeld of een melding wordt opgepakt.

Veiligheid verbeteren

Meldingen met een lage prioriteit worden sowieso geregistreerd, ook als ze niet meteen kunnen worden opgevolgd. 'Geregistreerde meldingen worden in die gevallen gebruikt om de omvang en aard van problemen in beeld te brengen.' Wanneer dat groot blijkt te zijn kan de prioriteit omhoog gaan waardoor deze wel met voorrang wordt behandeld.
Er wordt door het college onderzocht hoe het gevoel van veiligheid in het stadsdeel kan verbeteren. Om dat handen en voeten te geven is het tot 'pilotgebied' uitgeroepen waar zaken met voorrang worden aangepakt. Anderzijds is besloten dat er een verbod op versplitsing en verkamering van woningen geldt, evenals de invoering van opkoopbescherming in de vorm van zelfbewoningsplicht en de verstevigde inzet van de Haagse Pandbrigade.
Lesley Arp (SP) vreest dat er toch mogelijkheden blijven bestaan om de woonvoorraad uit te breiden, omdat in bestemmingsplannen een dakopbouw nog wel mogelijk is waar vervolgens mogelijk een nieuwe woonruimte van gemaakt kan worden. 'Dat zorgt vervolgens voor meer overlast door een grotere woondruk. Denk aan meer fietsen en extra afval.'

Woonoverlast

In het nieuwe coalitieakkoord is een bedrag van 3 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor een 'tijdelijke gebiedsgerichte aanpak'. 'Dit wordt gebruikt voor een gebundelde aanpak van problemen met afval, handhaving, openbare orde, ondermijning, welzijn en achterstallig onderhoud en de inrichting van de buitenruimte.'
Het aanpakken van woonoverlast ligt in eerste instantie bij de gebruikers van de panden, stelt het college. Pas als de Wet Goed Verhuurderschap erdoor is kan een slechte verhuurder worden aangepakt. Het is nu wel zo dat de eigenaar van een pand boetes kan krijgen wanneer er meerdere overtredingen zijn.

Arbeidsmigranten

Ook zegt ze ongeregeldheden bij het huisvesten van arbeidsmigranten aan te pakken. 'De Haagse Pandbrigade werkt daarbij structureel samen met het HEIT en de Nederlandse Arbeidsinspectie, waarbij de arbeidsinspectie toezicht houdt op arbeidsuitbuiting.'
Daarnaast wordt het programma 'Arbeidsmigratie in goede banen' gestart. Daarmee worden werkgevers, uitzendbureaus, het Rijk en buurgemeenten aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Informatiepunt voor arbeidsmigranten

In Transvaal wordt deze maand een informatiepunt voor arbeidsmigranten geopend. In Laak zal ook informatie beschikbaar zijn, al zal dat 'flexibele informatievoorziening' zijn. Het college stelt dat de informatie terecht komt op plekken waar veel Oost-Europese arbeidsmigranten samenkomen.
Lesley Arp (SP) ziet liever ook een vast punt komen in Laak. 'Door met een vast fysiek informatiepunt te werken i.p.v. een informatiepunt dat om de zoveel tijd verhuist zorg je ook dat arbeidsmigranten zelf met mond-tot-mondreclame kunnen bijdragen aan de bekendheid ervan.' Voor de SP-er is het nu niet duidelijk waarom er in Laak geen fysiek punt komt. 'Het is goed als er op dat informatiemateriaal ook het adres staat van een fysiek infopunt, inclusief openingstijden, waar mensen terecht kunnen met aanvullende vragen.'

Malafide verhuurders en uitzendbureaus worden aangepakt

Malafide verhuurders en uitzendbureaus worden ook aangepakt: 'We vergroten de handhaving op misstanden door de pandbrigade met een extra investering oplopend naar een bedrag van € 2 miljoen structureel per jaar en zetten de verhuurdersvergunning actief in om malafide verhuurders de mogelijkheid te ontzeggen om te verhuren.'
Het opvangen van arbeidsmigranten moet regionaal gebeuren, zo stelt het college. Daarvoor gaat ze in gesprek met buurtgemeenten en dringt ze bij provincie en Rijk erop aan dat ze daarin gesteund wordt. Waar nodig vindt ze dat die huisvesting evenredig gespreid afgedwongen moet kunnen worden.

Parkeerdruk

De gemeente zegt regelmatig meldingen te krijgen van auto's die lange tijd geparkeerd staan, ook vanuit Laak. Wanneer daar een melding over komt volgt een controle. Echter, als deze auto's nog in orde zijn, kunnen deze blijven staan op de openbare weg. Pas wanneer sprake is van een wrak of defect voertuig kan er worden opgetreden, met eventueel een verwijdering tot gevolg.
Dat laatste kan ook gebeuren als er geen motorrijtuigenbelasting wordt betaald of een keuring verlopen is. Wanneer een auto geparkeerd staat moet er, waar nodig, wel voor betaald worden.

Afvalproblemen

'De afvalproblematiek is een hardnekkig probleem, dat per wijk verschilt', schrijft het college over de problemen daarmee in de hele stad. 'We zijn bezig om dit zoveel mogelijk op te lossen.'
Daarvoor zijn verschillende actieprogramma's om te motiveren de straten schoon te houden en het Haags Veegbedrijf en het Haags Werkbedrijf worden samengevoegd tot één gezamenlijke straatreinigingsorganisatie. Doel daarvan is dat meldingen van volle containers en afval op straat sneller worden opgepakt. Bewoners en ondernemers hun afval op de juiste manier aanbieden.

Vaste ophaaldagen van grofvuil

Daarnaast worden succesvolle pilots vervolgd. Dat betekent dat er vaste ophaaldagen voor het ophalen van grofvuil blijven, evenals wijkambassadeurs, orac-tuintjes, extra aandacht voor hotspots en controle - buiten kantooruren - in burger.

Debat

Wie denkt dat deze lijst aan problemen en oplossingen alles is komt bedrogen uit. 'We hebben ook met de Buurt Bestuurt een wijkschouw gedaan, met veel partijen. Toen bleken er nog meer zaken die spelen die ook de aandacht nodig hebben', vertelt Gerritsen. 'We hebben laatst een tour door Laak gefietst met een aantal fractieleden. Toen merkte je wel dat er behoefte is om een debat te voeren over Laak', vult Arp aan. 'Dat steun ik van harte. Dan kunnen we de combinatie van problemen bespreken.'

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!