Deze nieuwe plannen moeten Laak schoner, veiliger en leefbaarder maken

© Twitter Positief Laak
DEN HAAG - Overbewoning, arbeidsmigranten, afval op straat, criminaliteit en de parkeerdruk. Buurtbewoners noemen Laak de 'vergeten wijk' en maken zich zorgen over de toekomst. Ze schreven een brandbrief aan de burgemeester en wethouders omdat ze willen dat er iets verandert in de wijk waar ze van houden. De noodoproep is gehoord. Er ligt een (concept)plan met concrete verbeterpunten voor Laak, dat in handen is van Den Haag FM. Wij zetten de belangrijkste punten uit het plan voor je op een rij.
Stadsdeel Laak is qua oppervlakte het kleinste stadsdeel van Den Haag, maar de bevolkingsgroei is enorm. Laak is bijna 100 jaar geleden ontworpen voor zo'n 30.000 inwoners. Inmiddels wonen er zo'n 47.000 mensen, waarvan alleen al in Laak Centraal zo'n 6.000 arbeidsmigranten.
Kortom: het is druk in de wijk. Doordat er veel arbeidsmigranten wonen wisselen de huizen snel van bewoners. Daardoor kennen mensen hun buren niet meer en voelen ze zich niet betrokken. Veel migranten spreken geen Nederlands, waardoor onderling contact moeilijk is. Ook spelen er problemen zoals armoede, schulden en eenzaamheid. Jongeren maken hun school niet af, gaan rondhangen en belanden in de criminaliteit.

'Gastvrij Laak'

Om Laak uit het slop te trekken zijn er samen met bewoners en ondernemers plannen bedacht, onder het motto 'Gastvrij Laak'. De plannen gaan over wonen, parkeren, veiligheid, afval en armoede. Laak moet een wijk worden waar mensen 'fijn en veilig wonen en waar het lekker groen en schoon is', aldus het plan.
Het plan benadrukt dat behalve de leefbaarheid, ook het onderlinge vertrouwen van de bewoners in de gemeente, en de communicatie naar de burgers verbeterd moeten worden. 'Een goede samenwerking en vertrouwen over en weer is immers de basis van een gedragen aanpak', aldus het plan, dat belooft 'open en eerlijk te zullen vertellen wat wel en niet kan'.
Bewoners zouden donderdagavond worden ingelicht over de plannen en mochten feedback geven. Maar omdat sommigen er door de drukke decembermaand niet bij kunnen zijn, is de bijeenkomst verplaatst naar volgend jaar, aldus de Facebookpagina van Stadsdeel Laak.
Dit zijn de belangrijkste punten uit het plan voor Laak:

Wonen

Veel woningen in Laak worden particulier verhuurd, maar slecht onderhouden. Om overlast te voorkomen wordt de Pandbrigade vaker ingezet. Er zal strenger worden gecontroleerd op woonwetten zoals de Opkoopbescherming en Goed Verhuurderschap. En arbeidsmigranten krijgen betere informatie over hun woonrechten en -plichten in Nederland.
Inwoners krijgen ook hulp bij het verduurzamen en onderhouden van hun huis. En eigenaren worden aangesproken op achterstallig onderhoud.
Daarbij kan Laak een stuk groener. 'Laak is een relatief versteend stadsdeel', aldus het conceptplan. Daarom wordt de komende tijd bijna al het groen in plantsoenen vervangen. Er komt beplanting die snel dichtgroeit en er mooi uitziet. De hofjes langs de Beetstsraat, Jonathanstraat en de trambanen krijgen plantsoentjes, groenstroken of extra bomen.

Afval

Afval is een van de hardnekkigste problemen in Den Haag en vooral ook Laak. Daarom wordt er sinds juni van dit jaar vaker schoongemaakt met veegmachines in de wijk en 21 hotspots met veel vuil worden in de ochtend aangepakt, zodat de wijk sneller schoon is.
Ook kijkt de gemeente of ze meer ondergrondse containers kunnen plaatsen, mogelijk is dat wel ten koste van parkeerplekken. In 2023 worden er een half jaar afvalvoorlichters ingezet. En er wordt gekeken of er ondergrondjes sorteerstraatjes kunnen komen in Laakhavens, om zo direct afval te scheiden.

Parkeren

De parkeerdruk in Laak moet omlaag. Daarom krijgen huishoudens sinds september niet meer dan drie parkeervergunningen per adres. Daardoor komen er 150 parkeerplaatsen vrij. Ook wordt onderzocht welke parkeervergunningen onterecht zijn gegeven. Bij nieuwbouwprojecten zoals Laakhavens en de Binckhorst komen minder parkeerplekken.
Ook wordt gekeken naar uitbreiding van betaald parkeren, bijvoorbeeld naar 12.00 uur of 9.00 uur. En er wordt een alternatief gezocht voor het parkeren van bedrijfsbusjes aan de randen van Laak.

(Verkeers)veiligheid

Het stadsdeel wil de veiligheid aanpakken op het gebied van criminaliteit, betere verlichting en verkeersveiligheid. De gemeente blijft grote handhavingsacties doen met controles van woningen en ondernemingen. 'Signalen van bewoners en ondernemers nemen we uiterst serieus.'
Zo komt er extra verlichting op het Lorentzplein en er komen lichtmasten. Ook op andere plekken in Laak wordt er gekeken naar betere verlichting. En de veiligheid van fietsers wordt aanpakt, zoals bij de oversteek Laakbrug/Rijswijkseweg - Neherkade. Er komt ook een onderzoek naar de verkeersveiligheid op het kruispunt Waldorpstraat - Viaductweg.
Bij toekomstige verkeersplannen krijgen voetgangers en fietsers prioriteit boven auto's. Ook komen er meer drempels. De gemeente is blij met de ideeën van de bewoners over verkeersveiligheid. 'Zij worden gewaardeerd en serieus genomen', aldus het plan.

Armoede

In Laak wonen relatief veel mensen in armoede, zo'n tien procent van de inwoners is langdurig arm. En een kwart van de huishouders behoort tot de minima. Veel mensen die in armoede leven of schulden hebben zijn lastig te bereiken, door schaamte, de taal of isolement.
Om die mensen beter te helpen gaan instanties hun best doen om ze te bereiken en gaan ze voorlichting geven. En de gemeente wil organisaties zoals de weggeefwinkel, voedselbanken en Stichting Lotje financieel versterken.

Arbeidsmigranten

De gemeente wil dat arbeidsmigranten goed en veilig in Laak kunnen wonen. Aangezien arbeiders uit andere landen zich niet hoeven te registreren is het onduidelijk hoeveel er in Den Haag wonen. Daarom wil de gemeente dat de landelijke overheid zorgt voor een goede registratie van arbeidsmigranten.
Ook moeten werkgevers en uitzendbureaus verantwoordelijk worden voor de huisvesting. Om arbeidsmigranten te helpen komt er een informatiepunt over rechten, plichten, wonen en gezondheid.

Verbondenheid

De gemeente ziet ook dat er bewoners zijn die erg hun best doen voor de wijk en allerlei activiteiten organiseren. Dat wil het stadsdeel nog meer stimuleren. Daarom komt er hulp voor bestaande en nieuwe bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten en het aanvragen van subsidie.
Om de nieuwe en huidige bewoners meer met elkaar in contact te laten komen, wordt er ingezet op de Nederlandse taal voor nieuwe inwoners. En worden er activiteiten georganiseerd om iedereen uit de wijk bij elkaar te brengen.
Wethouder Mariëlle Vavier (GroenLinks) van Stadsdeel Laak kon nog niet reageren op het conceptplan.
In het politieke radioprogramma Spuigasten praten Leonie Gerritsen (Partij voor de Dieren) en Samir Ahraui (PvdA) over de plannen voor de toekomst van Laak. Spuigasten wordt zaterdag gepresenteerd door Jeanneau van Beurden. Het programma is elke zaterdag tussen 11.00 uur tot 12.00 uur te volgen via Den Haag FM, het tv-kanaal of de online stream op denhaagfm.nl.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!