Actieplan Laak wordt goed ontvangen, maar concrete doelen missen nog

De buurtbarbecue in Laak
De buurtbarbecue in Laak © Judith Tielemans
DEN HAAG - Meer groen, een betere controle op illegale verhuur en verbeterde veiligheid. In het nieuwe Actieplan Laak heeft de gemeente een breed pallet van aanpakpunten voor de wijk geformuleerd. De leefbaarheid en veiligheid in Laak moet hiermee aanzienlijk verbeterd worden. Het plan wordt goed ontvangen door de Haagse politieke fracties, maar duidelijke doelen en de financiering hiervoor missen vooralsnog.
'Geef ons een veilige wijk', luidde een brandbrief van een bewonersorganisaties uit Laak vorig jaar. 'Laak voelt als een andere wereld op tien minuten fietsen van het stadhuis. Een plek zo dichtbij en toch zo ver weg.' D66-raadslid Yousef Assad, zelf woonachtig in Laak, begon zijn betoog tijdens de bespreking van het plan met deze verwijzing.
Naar aanleiding van deze brief, gepubliceerd na een week van schietpartijen en verschillende invallen in de wijk, heeft de vorige coalitie besloten om een actieplan voor de wijk op te stellen. Deze woensdagmiddag is dit plan in de commissievergadering Bestuur behandeld.

Lichtmasten en parken

De veiligheid in de wijk is een centraal thema in het plan en de aanpak hiervan is een combinatie van preventie en handhaving. De gemeente wil jeugdcriminaliteit voorkomen door nauwer samen te werken met maatschappelijke organisaties en de verkeersveiligheid moet via herinrichtingen en nieuwe drempels verbeteren. Ook moeten donkere gebieden zoals het Lorentzplein beter verlicht worden om het gevoel van veiligheid aan te sterken.
De leefbaarheid van Laak moet aanzienlijk verbeteren en de gemeente kijkt hiervoor naar verschillende mogelijkheden. Allereerst moet het afvalprobleem aangepakt worden, mede ook via het Aanvalsplan Afval van wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks, Buitenruimte) dat net voor de zomer gepubliceerd is. Maar ook de woningen en parken krijgen aandacht in het plan: de gemeente wil misstanden in woningverhuur beter aanpakken en meer groen introduceren.

'Geen concrete doelen'

Tijdens de commissievergadering, voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 september, wordt het actieplan goed ontvangen. Verschillende partijen zijn goed te spreken over de ambities van wethouders Mariëlle Vavier (GroenLinks, stadsdeel Laak) en Arjen Kapteijns. 'Wij zijn positief gestemd dat dit plan er nu ligt en kijken uit naar de volledige uitvoering ervan', aldus Yousef Assad namens D66.
Toch zien alle fractievertegenwoordigers nog wel ruimte voor verbetering. Hoewel het plan een aantal doelen stelt, is het onduidelijk hoe de gemeente deze wil uitvoeren. 'Er zijn geen termijnen, geen concrete doelen en het is niet duidelijk hoeveel budget hiervoor is', zegt Hart voor Den Haag-raadslid Rachid Guernaoui. Over het budget zijn ook zorgen, want het actieplan lijkt zich vooral te focussen op Laak-Centraal. 'Andere delen van Laak worden niet genoemd, terwijl de problemen in die wijken in samenhang staan', zegt Assad.
Commissieleden zien ook nog ruimte voor verbetering. SP fractievertegenwoordiger Janet Ramesar wijst erop dat gezondheid nog geen prioriteit heeft en pleit ervoor om de betaalbaarheid en bereikbaarheid van zorg in de wijk te verbeteren. De VVD pleit voor een strengere handhaving van bijplaatsingen via een anonieme tiplijn, maar collega's wijzen erop dat dit juist zorgt voor meer wantrouwen in de wijk.

Alle wijken aanpakken

Voordat het actieplan de gemeenteraad volgende week donderdag bereikt, wordt een financiële uiteenzetting toegevoegd. Dat is wat wethouder Vavier de commissie toezegt. In deze begroting is meer geld uitgetrokken voor Laak-Centraal, maar Vavier nuanceert dit. 'Er is geld voor alle wijken, maar Laak-Centraal heeft vanwege prioriteit extra gekregen.' Vanwege de problemen vorig jaar krijgt de wijk extra aandacht om de veiligheid te verbeteren.
Zorgen om te weinig transparantie worden door de wethouder gesust. Voor tussentijdse controles en terugkoppelingen in de wijk wordt gebruikt gemaakt van meerdere klankbordgroepen. Maatschappelijke organisaties en mensen met een brede achtergrond, van arbeidsmigranten tot zorgverleners en studenten, worden gevraagd en op de hoogte gehouden over het uitwerken van de plannen. Dit tot tevredenheid van raadslid Assad: 'Er moet een goede terugkoppeling zijn naar de bewoners zelf. Het is belangrijk om transparant te werk te gaan.'

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!