Nieuwe coalitie reikt de oppositie de hand, maar die blijft argwanend

Nieuwe wethouders Nur Icar (DENK, links) en Robert Barker (PvdD, rechts) presenteren het akkoord
Nieuwe wethouders Nur Icar (DENK, links) en Robert Barker (PvdD, rechts) presenteren het akkoord © Maxime Kok
DEN HAAG - De nieuwe coalitie presenteerde maandagmiddag het nieuwe coalitieakkoord. In het akkoord is een duidelijke inbreng te zien van de nieuwe coalitiepartners Partij voor de Dieren en DENK, maar ook van de oppositie. De partijen die geen wethouder leveren, zijn wel gevraagd om onderwerpen aan te dragen die zij belangrijk vinden. Dat liet duidelijk sporen na, zoals de uitbreiding van de ooievaarspas en geen verhoging van de erfpacht. Toch is de oppositie nog niet tevreden.
'Wij gaan graag in gesprek met alle betrokkenen om te werken aan betere samenwerking binnen de raad en tussen raad en college', schrijft de coalitie in het nieuwe akkoord. In de afgelopen maanden ging het met regelmaat over de bestuurscultuur in het stadhuis en de nieuwe coalitie moet er werk van maken om die in de komende jaren te verbeteren.
Een eerste stap die D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK hebben gezet is het vragen naar de inbreng van oppositie. 'Namens deze partijen nodigt de verkenner u uit om onderwerpen aan te dragen die jullie partij van belang vindt om op te nemen in het akkoord', schreef verkenner Arie Slob begin september in een brief aan de partijen die toen niet aan onderhandelingstafel zaten. Nu het akkoord is gepubliceerd, kunnen ze zien wat er met hun inbreng is gedaan.

OZB en erfpacht blijven gelijk

Het duidelijkst is de toenadering tot Hart voor Den Haag. De vorige coalitie viel vanwege meningsverschillen over het toetreden van de partij tot de coalitie, maar na maanden van onderhandelen belandt Hart voor Den Haag toch weer in de oppositie.
Samen met de VVD heeft Hart voor Den Haag een brief aan de beoogde coalitiepartijen opgesteld met aandachtspunten. In het nieuwe akkoord is een aantal van deze ideeën terug te vinden: er komt geen verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb). Ook de erfpacht wordt niet verhoogd. Daarnaast wil de coalitie de verkeerssituatie in Centrum-Zuid verbeteren, met nadruk op de Vaillantlaan.

'Coalitie strooit met geld'

Ondanks de handreiking is de relatie tussen nieuwe coalitie en oppositie alles behalve vriendschappelijk. In een eerste reactie op het akkoord houdt Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos zich niet in. 'Dit is een coalitie die zorgt voor nog diepere loopgraven in de Haagse gemeenteraad. Door de grootste partij opnieuw uit te sluiten maakt deze coalitie zich schuldig aan het vergroten van het wantrouwen bij de Haagse kiezer', zegt De Mos.
Dit is een coalitie die zorgt voor nog diepere loopgraven
De VVD is ook niet positief te spreken over het nieuwe akkoord. 'Ze pakken problemen niet aan, maar doen aan symptoombestrijding', zegt fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg. 'De coalitie strooit met geld, maar veiligheid komt er zacht gezegd bekaaid vanaf.' Hoewel Van Basten Batenburg blij is dat de ozb en erfpacht niet worden verhoogd, vraagt zij zich wel af hoe de coalitie extra uitgaven wil verantwoorden. 'Gratis bestaat niet. Dit college schuift de rekening door.'

Uitbreiding Ooievaarspas

De SP ziet van de eigen inbreng een aantal punten terug die de bestaanszekerheid van minima moet verbeteren. De Ooievaarspas - een pas waarmee mensen met een laag inkomen met korting of gratis kunnen sporten en culturele activiteiten kunnen bezoeken - wordt uitgebreid. Met het nieuwe akkoord kunnen mensen die 150 procent van het sociaal minimum verdienen een Ooievaarspas aanvragen. Ook komt er een proef met gratis openbaar vervoer voor kinderen en komen er meer standplaatsen voor woonwagens.
Lesley Arp, fractievoorzitter van de SP, is positief over het akkoord. 'Als je kijkt naar het geld dat nodig voor armoedebestrijding, dan moet er wel een wil zijn om dat vrij te maken', zegt Arp. 'Ik denk dat er nu genoeg partijen centrum-links en links zijn die daar echt voor hebben gevochten.' Toch ziet Arp nog wel ruimte voor verbetering: 'Ik zie nog hele vage dingen, zoals het verminderen van de marktwerking in de zorg. Als de SP had meegedaan, dan hadden we zeker nog wat schepjes bovenop gedaan.'

Kwetsbare mensen

Op verzoek van de ChristenUnie/SGP gaat het college een gemeentelijke contactpersoon voor levensbeschouwelijke organisaties aanstellen en wordt er verder gezocht naar een verzamelgebouw voor kerken van migrantengroepen.
'Het is goed nieuws voor de stad dat er een nieuw akkoord ligt', zegt fractievertegenwoordiger Simon Fritschij. 'We zijn blij dat er aandacht is voor de kwetsbare mensen in onze stad, dat er extra geld gaat naar mensen die in armoede leven en dakloos zijn.'
Wij vragen ons af waar we dit van gaan betalen
Toch zijn er ook zorgen bij zijn partij. 'We vragen ons wel af waar we dit van gaan betalen en hoe het veiligheidsbeleid is vormgegeven. We zien dat er veel geld gaat uit de ouderenzorg en de bijstand. Daarnaast wordt er tien keer zoveel geld uitgegeven aan het cultuurbeleid dan aan veiligheid op straat, dat baart zorgen.'

30 kilometer

De fractie van de Haagse Stadspartij kan de toezegging van wethouder Martijn Balster (PvdA, Huisvesting) over het alternatieve bouwplan voor het Weigeliaplein terugvinden in het akkoord. Ook de aanpak van kinderarmoede en een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in woonwijken en het centrumgebied zijn door de coalitie opgenomen in het akkoord.
'De regelingen op het gebied van armoede worden wij wel blij van', zegt fractievoorzitter Fatima Faïd. Tegelijk vindt zij het allemaal nog niet goed uitgewerkt. 'Ik zie veel wensen en gedachtes, en wij kunnen daarin goed meegaan, maar ik zie nog niks echt concreets.'
Faïd geeft aan zij met een kritische, maar positieve blik naar het werk van het nieuwe college gaat kijken. 'En natuurlijk altijd zorgen dat ze wat meer naar links opschuiven.'

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!