Autovrije dagen en géén hondenbelasting: opvallendste plannen uit Haags coalitieakkoord

De hondenbelasting wordt afgeschaft in Den Haag
De hondenbelasting wordt afgeschaft in Den Haag © ANP
DEN HAAG - De afgelopen maanden werkten D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK aan een nieuw coalitieakkoord voor Den Haag. In het akkoord van 68 kantjes schrijven de politieke fracties wat hun plannen zijn voor de komende jaren. De tien opvallendste plannen voor je op een rij.
Dit zijn de tien opvallendste plannen uit het 'Haags akkoord' in het kort:
  • Benoordenhout en Mariahoeve krijgen een bibliotheek;
  • Er komt een universitaire lerarenopleiding;
  • Zuidwest krijgt een havo/vwo-school;
  • Kapvergunning blijft nodig voor boom in achtertuin;
  • Hondenbelasting wordt afgeschaft;
  • Gratis openbaar vervoer voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar;
  • Grote Marktstraat blijft toegankelijk voor fietsers;
  • Inwoners kunnen autovrije dagen aanvragen voor hun straat of buurt;
  • Camera's in plaats van pollers in de Schilderswijk;
  • Geen doorgaand verkeer in woonwijken, 30 km per uur wordt de norm.

Nieuwe bibliotheken

In Den Haag openen twee nieuwe wijkbibliotheken: in Benoordenhout en Mariahoeve. De tijdelijke bibliotheek in Moerwijk wordt permanent. Verder gaat de gemeente onderzoek doen naar de mogelijkheid van een vestiging in Spoorwijk.
In het vorige akkoord van een jaar geleden - dat D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA sluiten - wordt dan slechts nog gesproken over een onderzoek naar 'volwaardige bibliotheken' in Mariahoeve en Spoorwijk.

Universitaire lerarenopleiding

De stad krijgt een nieuwe, 'in Nederland unieke', Haagse universitaire lerarenopleiding. Die is dubbelgraads en volgens de coalitie 'gericht op de uitdagingen van lesgeven in een grote stad'.
In een eerder interview legt onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) uit waarom het belangrijk is dat Den Haag een eigen lerarenopleiding krijgt: 'Het is ook een kwestie van rolmodellen. Daarom willen we hier ook een lerarenopleiding krijgen, waar we een andere doelgroep leraren proberen te krijgen. Want je hebt rolmodellen nodig in de stad. Als je jongens uit de Schilderswijk - heel gechargeerd - warm kan krijgen voor de PABO, dan heb je een heel ander soort meester.'

Havo/vwo-school in Zuidwest

Er komt een havo/vwo-­school in Zuidwest. Het is een langgekoesterde wens van de wijkbesturen in Zuidwest, blijkt tijdens de Conferentie Escamp in de Toekomst, waar de Haagse politici in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in debat gaan over de situatie in het stadsdeel.
Ook wethouder Martijn Balster (PvdA) toont zich voorstander van een eigen havo/vwo-school in Zuidwest, zegt hij in de Omroep West-podcase Café Leyweg. De havo/vwo-school staat al 'op de planning voor eind dit decennium', maar het is voor het eerst dat de komst van de school ook in een coalitieakkoord is opgenomen.

Kapvergunning

Als je de boom in je achtertuin wil kappen, heb je daar toch een kapvergunning voor nodig.
De vorige coalitie schafte de kapvergunningsplicht een jaar geleden nog af, maar 'de criteria voor de kapvergunning herzien we', schrijft de nieuwe coalitie nu.

Hondenbelasting

'We schaffen de hondenbelasting af', staat er zonder verdere toelichting. Hondeneigenaren betalen nu nog ruim 137 euro voor één hond, ruim 352 euro voor twee honden en 625 euro per jaar voor drie honden. Wie meer dan drie honden heeft, betaalt voor elke volgende hond ruim 272 euro. Een goede inkomstenbron voor de gemeente dus: de belastingopbrengsten dalen met 1,5 miljoen euro als gevolg van de afschaffing van de hondenbelasting.
In het politieke programma Spuigasten legt fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren uit waarom de hondenbelasting wordt afgeschaft: 'Het is een belasting die gewoon in de algemene middelen komt, dus het wordt niet besteed aan bijvoorbeeld hondenlosloopgebieden. En het is een inefficiënte belasting, want tien procent van de uitvoeringskosten wordt ingezet om ambtenaren langs de deuren te sturen met de vraag: 'Heeft u een hond?' Dus we zijn blij dat hij wordt afgeschaft.'

Gratis openbaar vervoer voor kinderen

De gemeente gaat een proef doen met gratis openbaar vervoer voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. 'We moni­toren daarbij het gebruik en of en welke andere vormen van mobiliteit dan worden vervangen', schrijft de coalitie.
Vier jaar geleden doet toenmalig raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij de suggestie om het openbaar vervoer gratis te maken voor de reiziger. 'Gratis openbaar vervoer bestaat niet', reageert de toenmalige wethouder Robert van Asten (D66). Als de passagiers niet meer meebetalen aan hun reis, zou jaarlijks een 'aanzienlijke extra som geld' nodig zijn om die kosten te dekken. Dat geld hebben de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk niet. In dit geval gaat het om een proef met een kleinere groep, namelijk alleen kinderen van 4 tot 11 jaar, waardoor de kosten volgens de nieuwe coalitie te overzien zijn.

Fietsen door Grote Marktstraat

Een fietsverbod in winkelstraat de Grote Marktstraat lijkt voorlopig niet in zicht. De fietsroute door de Grote Marktstraat zorgt al jaren voor hoofdbrekers op het Haagse stadhuis. De winkelstraat is een voetgangersgebied, waar fietsen is toegestaan. Dat levert soms gevaarlijke en onduidelijke situaties op, waarbij voetgangers en fietsers tegen elkaar botsen.
'We zien dat de Grote Marktstraat nog steeds een belangrijke fietsroute is', schrijft de nieuwe coalitie. 'Daarom blijft de Grote Marktstraat toegankelijk voor fietsers. We blijven tegelijkertijd de alterna­tieve route Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal ontwikkelen voor fietsers.'

Autovrije dag

'We maken het mogelijk dat inwoners een auto­vrije dag in hun straat of buurt kunnen aanvragen om te kunnen buitenspelen', staat op pagina 42 van het akkoord.
De afgelopen jaren zijn al meer Haagse straten autovrij geworden en ook bij nieuwbouwwijken worden straten regelmatig autovrij ingericht, zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen. Maar de nieuwe coalitie wil dus nog een stap verder, zodat inwoners ook een autovrije dag in hun straat of buurt kunnen aanvragen. Hoe de autovrije dagen er precies uit gaan zien wordt niet duidelijk in het akkoord.

Pollers vervangen door camera's

De 'horrorpollers' aan de Escamplaan hebben landelijke bekendheid gekregen nadat er meer dan vijftig auto's tegen de beweegbare paaltjes botsten. De pollers aan de Hoefkade in de Schilderswijk zijn minder bekend, maar ook daar zijn meerdere automobilisten tegenaan gereden. Daarnaast klagen bewoners dat ze elke dag in de avondspits langer onderweg zijn naar huis, omdat de pollers ervoor zorgen dat je niet meer dwars door de Schilderswijk kunt rijden. Sinds 2020 is de weg dicht; bewoners van de Schilderswijk demonstreren meerdere keren om de afsluiting van de baan te krijgen.
Aan de Escamplaan komen camera's die kentekens kunnen scannen. De camera's moeten voorkomen dat automobilisten over de busbaan rijden. De nieuwe coalitie wil die speciale camera's ook gaan inzetten op de Hoefkade. 'We hebben oog voor inwoners die moeite hebben om met de auto naar een mantelzorg­ of eigen woning te komen. We bekijken daarom bij de herinrichting van de Hoefkade wat moet gebeuren om de pollers op de Hoefkade en Parallelweg te vervangen door een camera die inwoners van de Schilderswijk, vanaf de pollers tot en met Jacob Catsstraat, kan laten passeren. We monitoren daarbij nauwkeurig wat de effecten zijn voor de verkeersveiligheid en doorstroming in deze buurten. Bij deze pilot hoort ook een draagvlakmeting', aldus de nieuwe coalitie.

Geen doorgaand verkeer in woonwijken

Opvallend is verder dat de nieuwe coalitie geen doorgaand verkeer in woonwijken meer wil. Ook de snelheid gaat omlaag: 'Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt de norm in woonwijken', aldus de coalitie. Er wordt ook gekeken op welke wegen 50 kilometer per uur mag worden gereden, om de doorstroming te bevorderen en sluiproutes te voorkomen. 'Voor openbaar vervoer en hulpdiensten kijken we waar zij op hun eigen baan met gedifferentieerde snelheden kunnen rijden.'
In 2021 pleiten de vier grote steden, waaronder Den Haag, in een brandbrief aan de Tweede Kamer om de maximumsnelheid op alle stadswegen terug te brengen tot 30 kilometer per uur. Het doel hiervan is om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers te laten dalen. Maar als de gemeente de snelheid omlaag wil halen, moeten er ook aanpassingen aan de weg worden gedaan (zoals drempels aanleggen), waar hulpdiensten last van hebben. Inmiddels wordt het voorstel van de gemeenten om het makkelijker te maken om de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur te krijgen, bekeken door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om de snelheid omlaag te halen.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!