'Wij maken hier beleid, niet u': Spanningen in gemeenteraad omtrent parkeerbeleid

Een zestal partijen spreken over een mogelijke coalitie
Een zestal partijen spreken over een mogelijke coalitie © Den Haag Centraal
DEN HAAG - Een discussie over een nieuw bestemmingsplan voor de kop van de Assumburgweg in Moerwijk liep donderdagavond uit de hand tijdens de gemeenteraadvergadering. Het bestemmingsplan heeft al een lange geschiedenis, maar vond opnieuw weerstand in de raad. Tijdens de vergadering kwam het college nog met geheime documenten waardoor de rest van de agenda niet meer ter sprake kwam.
Wanneer de gemeenteraad op de helft van de agenda is, loopt het spaak. Het agendapunt betreft een nieuw bestemmingsplan voor de kop van de Assumburgweg, gelegen in de wijk Moerwijk, net onder het treinstation. De gemeente wil het gebied opnieuw inrichten met nieuwe woningen, genoeg groen en een verkleind aantal parkeerplaatsen.
Het bestemmingsplan kent een roerige geschiedenis. Een eerder plan werd door de Raad van State van tafel geveegd en de gemeente moest terug naar de tekentafel om de woon- en gemengde gebieden in de wijk opnieuw in te vullen. Echter heeft dit de problemen in de wijk en de raad niet verholpen.

Geen parkeerplekken voor sociale huurders

De discussie centreerde zich rond het parkeerbeleid in het plan. Eerder werd al duidelijk dat er te weinig parkeerplekken terugkwamen in de parkeergarages van de gebouwen, wat de vraag wekte bij raadsleden hoe deze plekken verdeeld zouden worden. In het gebouw worden zowel sociale als middeldure huurwoningen gebouwd.
Een brief begin deze week gaf een duidelijk signaal: de plekken worden niet beschikbaar voor de bewoners in de sociale huursector. Woningcorporatie Hof Wonen (voorheen Vestia) heeft met bouwbedrijf Stebru besloten geen parkeerplaatsen af te nemen voor haar huurders en de huizen beschikbaar te stellen voor mensen die geen auto bezitten. De parkeerplaatsen in de garages zijn daarom alleen beschikbaar voor de bewoners in de duurdere huurwoningen.

Wethouder biedt excuses aan

Wethouder Martijn Balster (PvdA, Volkshuisvesting) valt daarom bij het begin van zijn bijdrage met de deur in huis en biedt zijn excuses aan. 'Laat ik gelijk met de brief van deze week beginnen', zegt Balster. 'Dat is informatie die ik eerder had willen hebben, had moeten hebben, had kunnen hebben en eerder met de raad willen delen. Dat is niet gebeurd en daar baal ik van.'
De excuses vallen niet zoals Balster gehoopt had. 'Wat moet de raad met een wethouder die keer op keer zijn excuses staat aan te bieden', vraagt Hart voor Den Haag-raadslid Arjen Dubbelaar. 'Wij hebben al een aantal keren excuses gekregen. Wat zijn die excuses nog waard?' PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis betwijfeld ook de samenwerking met de partijen. 'Waarom wordt dit project niet meteen in de wacht gezet', zegt Kruis. 'We kunnen toch op deze manier geen zaken doen?'
Wethouder Martijn Balster (PvdA)
Wethouder Martijn Balster (PvdA) © Valerie Kuypers

Coalitieakkoord 2022 geldt als basis

Na Balster is wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks, mobiliteit) aan het woord en net als zijn collega begint hij met een duidelijke uitspraak. 'In het coalitieakkoord 2022 is afgesproken dat we stadsbreed betaald parkeren gaan invoeren en dat is nog steeds het staande beleid', aldus wethouder Kapteijns. Het zorgt voor verontwaardiging bij Dubbelaar: 'Maar er is toch een nieuw coalitieakkoord?'
In het nieuwe coalitieakkoord staat niks over het uitbreiden van het parkeerbeleid, maar volgens Kapteijns betekent dit dat het beleid van het akkoord uit 2022 daarmee wordt doorgetrokken. Volgens Dubbelaar gaat dit in tegen de parkeerstrategie die eerder door de raad is aangenomen. 'Wat betekent dit? Doen we hier nu niks meer mee?', zegt het raadslid. Wethouder Kapteijns antwoordt dat 'op onderdelen, door coalitieafspraken, deze strategie niet meer toepasbaar is.' Echter gaat het niet om een klein onderdeel van de strategie. 'Dit is geen onderdeel, dit is een van de hoofdlijnen', aldus Dubbelaar.

'Zo werkt het niet'

De wethouder loopt al bijna weer terug naar de collegebanken, maar zijn visie op de parkeerstrategie roept veel vragen op in de raad. Volgens Kapteijns geeft het coalitieakkoord een nieuwe blik op het parkeerbeleid, maar raadsleden spreken dit tegen. 'Zo werkt het dus niet', zegt Kruis. 'De parkeerstrategie die er nu ligt, die is leidend. Dan kan je afspreken wat je wilt, maar tot die is aangepast moet het college zich houden aan dit beleid.'
De uitspraak van de wethouder dat de parkeerstrategie uit 2021 verouderd is valt daarmee in het water, want deze strategie is leidend tot een nieuwe strategie is opgesteld. 'Het coalitieakkoord bespreken wij in deze raad, maar daar stemmen we helemaal niet over', zegt VVD-raadslid Rutger de Ridder. 'Een parkeerstrategie stemmen we over, dan is het beleid. Wij maken hier toch beleid, niet u?'
Wethouder Arjen Kapteijns (GL)
Wethouder Arjen Kapteijns (GL) © Sander Foederer

Geheim document ontspoort raad

Na een schorsing voor het diner komt wethouder Balster met een voor de gemeenteraad nieuw document, namelijk de afspraken die zijn gemaakt tussen bouwbedrijf Stebru en Vestia, nu Hof Wonen. Een 33-pagina tellend geheim document wordt met de raadsleden gedeeld en dit is het moment dat de gemeenteraad ontspoort.
Allereerst wordt de vergadering voor een half uur geschorst zodat de raadsleden het document kunnen lezen en met hun fractie kunnen bespreken. Omdat het een geheim document betreft, volgt daarop een besloten vergadering. Maar dit loopt flink uit. Twee uur na het sluiten wordt de gemeenteraadsvergadering weer geopend, maar de bespreking heeft allesbehalve de spanningen weg genomen.

Bestemmingsplan terug naar de commissie

De rest van de vergadering treedt in de schaduw van de geheime afspraak tussen Stebru en Vestia. De behandeling van het bestemmingsplan wordt verplaatst naar een volgende vergadering. Een bijna unanieme keuze, alleen de PvdA, de partij van wethouder Balster, stemt tegen het verzoek.
Veel partijen willen duidelijk nog een statement maken naar aanleiding van de besloten vergadering, maar zij krijgen hier de kans niet toe. Gefrustreerd stemmen zij dan ook tegen een ordevoorstel om het bestemmingsplan opnieuw te behandelen in de commissie ruimte. Het ordevoorstel krijgt desondanks een meerderheid en het college wordt daarbij verzocht om zoveel mogelijk documenten openbaar te maken, maar dit kan nog een uitdaging vormen. Achter de wethouders schudden de ambtenaren hun hoofd wanneer zij te horen krijgen dat dit verzoek is aangenomen.

Emotioneel einde

Zowel de hele resterende agenda wordt vanwege het late tijdstip, onderhand bijna 12 uur 's nachts, geschrapt. Alleen een voorstel om te onderzoeken of het kamerbewoningsbeleid verruimd kan worden, passeert nog de revue. De bespreking gaat stroef en raadsleden reageren fel op wethouder Balster die dit voorstel moet verdedigen.
Duidelijk is dat deze emotie niet over het voorstel gaat dat wordt besproken, maar dat de frustraties over het eerdere debat nog te vers zijn. Ook de wethouder geeft een verslagen uitstraling. Opmerkelijk is dat hij in zijn reacties zoekt naar raakvlakken met de kritische raadsleden, maar deze tegemoetkomingen geen grond vinden. Het bestemmingsplan wordt eind november opnieuw behandeld in de gemeenteraad, maar na deze vergadering is duidelijk dat er nog grondig over gesproken zal worden.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!