Extra woningen in Zuidwest, maar geen huisarts? 'Nu is er al een tekort aan voorzieningen'

De MengelMoestuin aan de Pachtersdreef in Zuidwest
De MengelMoestuin aan de Pachtersdreef in Zuidwest © Gemeente Den Haag
DEN HAAG - Wel extra woningen, maar geen huisartsen, sportclubs of tramverbinding. Dat kan het voorland zijn van Den Haag Zuidwest, vreest een deel van de Haagse gemeenteraad. De gemeente gaat in de wijk duizenden woningen slopen voor nieuwe en er komen 10.000 extra woningen bij. Maar in de plannen is nog onvoldoende vastgelegd dat er genoeg ruimte is vrijgemaakt voor voorzieningen, vindt collegepartij CDA. 'Nu is er in de stad al een tekort aan huisartsen en scholen.'
Wachttijden van drie maanden tot een jaar bij de kinderopvang of een totale patiëntenstop bij de huisarts. Het zijn problemen waar bewoners nu al tegenaan lopen, zo merkt het Haagse CDA-raadslid Hinke de Groot. Zij heeft samen met CDA-raadslid Liesbeth van der Heide uit Leidschendam-Voorburg in oktober het meldpunt Wonen zonder Wachttijd geopend en de meldingen zijn binnengestroomd.
'We willen inventariseren wat de bestaande wachttijden zijn voor onze inwoners bij de huisarts, kinderopvang, scholen en sport', legt De Groot uit. 'Want in het hele land ligt de focus op het bouwen van huizen. Die zijn ook hard nodig, maar tegelijkertijd zien we dat bij veel bouwplannen onvoldoende rekening wordt gehouden met voorzieningen. Een huis is nog geen thuis. Dat wordt het pas als je in je buurt terecht kan op de kinderopvang of school, bij de huisarts of op de sportvereniging.'
In Den Haag Zuidwest gaat de komende twintig jaar veel gebeuren. De gemeente wil de wijk opknappen, omdat de armoede hier groot is, de gezondheid van veel inwoners te wensen overlaat, de werkloosheid hoog is en veel woningen in slechte staat verkeren. Daarom worden er duizenden woningen gesloopt voor nieuwe en er komen tienduizend extra woningen bij. De gemeenteraad moet donderdag besluiten over de structuurvisie Den Haag Zuidwest, waarin de plannen op hoofdlijnen staan.
Ook bij de bouwplannen voor Zuidwest vreest De Groot dat de voorzieningen achterblijven bij de bouw van de woningen. De gemeenteraad moet donderdag beslissen over deze plannen, maar De Groot is er niet gerust op.
'We zien vaak dat de voorzieningen pas later komen, terwijl er nu al een tekort is aan huisartsen, kinderopvang en scholen', zegt ze. 'En dat is zorgelijk, want we willen bouwen aan een stad waar het fijn samenleven is. De leefbaarheid moet altijd voorop staan.'

Groen, sportvelden en scholen

Ook andere partijen in de gemeenteraad waarschuwen hiervoor. 'Iedereen weet dat er wat moet gebeuren in Zuidwest, maar naast goede woningen moet er ook voldoende groen zijn, er moeten sportvelden zijn en scholen', zei VVD-raadslid Anthony Uduba half november in een commissievergadering. 'Voldoende voorzieningen is voor de VVD een randvoorwaarde bij deze plannen.'
De partijen willen dat duidelijk wordt waar en wanneer welke voorzieningen in Zuidwest komen en wie dat gaat betalen. 'We willen weten hoeveel vierkante meters er nodig zijn en waar die in de plannen worden gereserveerd', zegt De Groot.

Reserveren

Om dat duidelijk te krijgen, gaat het CDA donderdag voorstellen indienen waarin staat dat het college genoeg ruimte en budget moet reserveren voor voorzieningen. De Groot: 'Dat moet helder zijn voordat we nog meer huizen gaan bouwen'.
Wethouder Martijn Balster (PvdA) erkent dat het belangrijk is dat de voorzieningen meegroeien met de bouw van woningen. 'Ik begrijp heel goed dat er veel aandacht is voor de voorzieningen', zei Balster een paar weken geleden in de commissievergadering. 'Tegelijkertijd is het ingewikkeld om dit over een periode van twintig jaar te aanschouwen.'

Uitwerken

Volgens Balster zal in de komende tijd, als de plannen meer in detail uitgewerkt zijn, beter zichtbaar worden waar, welke voorzieningen komen. Balster: 'Zodat de raad zoveel mogelijk kan sturen op de voorzieningen'. De gemeenteraad beslist donderdagavond over de structuurvisie Den Haag Zuidwest.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!