Crisis in het Haagse onderwijs: Bijna kwart van de vacatures in onderwijs staat nog open

Foto ter illustratie: Taylor Flowe (Unsplash)
Foto ter illustratie: Taylor Flowe (Unsplash)
DEN HAAG - Het lerarentekort in Den Haag blijft groeien. In zowel het primair als voortgezet onderwijs is een grote vraag naar docenten. De grootste tekorten zijn in het basisonderwijs en in de stadsdelen Laak en Centrum. Hoewel de gemeente samen met Haagse scholen alles uit de kast haalt om het tekort in te lopen, slaat de stad alarm vanwege deze 'onderwijscrisis'. Want het einde is nog niet in zicht. 'Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit en de werkdruk binnen het onderwijs.'
Het lerarentekort in het basisonderwijs is het afgelopen jaar gegroeid van zeventien naar 22 procent. Dit leidt ertoe dat ruim twee op de tien kinderen niet de nodige aandacht krijgen die zij nodig hebben. Toch betekent dit niet dat er klassen zonder docent zijn. Het overgrote deel van de tekorten kan worden opgevangen door tijdelijke en onbevoegde leraren.
In het voortgezet onderwijs is het lerarentekort zelfs verdubbeld vergeleken met vorig jaar. De grootste tekorten zijn in het vmbo, havo en vwo-onderwijs, in het praktijkonderwijs zijn de kleinste tekorten. Er missen vooral docenten voor de laatste jaren van de middelbare scholen. De vakken Nederlands en wiskunde kampen met de grootste tekorten. Ook in het voortgezet onderwijs worden veel vacatures ingevuld door onbevoegde leraren.

Basisonderwijs onder druk in Laak

Hoewel de problemen in spelen in de hele stad, zijn er verschillen per stadsdeel. De problemen zijn het grootst in het basisonderwijs in Laak. Daar is het tekort opgelopen tot bijna 33 procent, een derde van de werkgelegenheid.
In Loosduinen en Scheveningen zijn de tekorten het laagst met ongeveer dertien procent. Toch is dit een verslechtering ten opzichte van vorig jaar. Alleen in Haagse Hout en Leidschenveen-Ypenburg zijn de tekorten afgenomen. De vraag naar docenten nam het snelst toe in het stadsdeel Centrum, waar nu een kwart van de vacatures open staat.

250 docenten nodig in Centrum

Ook in het voortgezet onderwijs komt het stadsdeel Centrum er bekaaid af met een lerarentekort van 25 procent. Dit betekent dat er samen met basisonderwijs bijna 250 fulltime docenten nodig zijn om het tekort op te lossen. Ongeveer de helft van deze vacatures worden opgevuld door onbevoegde docenten.
In Haagse Hout en Segbroek zijn de lerarentekorten in het voortgezet onderwijs ook licht toegenomen. In stadsdeel Laak is er echter juist een afname: hoewel de wijk het grootste tekort in basisonderwijs kent, is er geen tekort meer in het voortgezet onderwijs.

'Alle hens aan dek'

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, Onderwijs) vindt het groeiende lerarentekort zorgwekkend. 'Het lerarentekort is een nationale onderwijscrisis waarvan Den Haag ook de dupe is', stelt hij. 'Alle Haagse kinderen hebben recht op een goede en fijne leraar voor de klas en daarom zetten we in Den Haag samen met de scholen alles op alles om het lerarentekort en de gevolgen daarvan tegen te gaan.'
De tekorten in het onderwijs volgen een landelijke trend. Meerdere steden kampen met een tekort, al zijn de problemen vergeleken met de andere grote steden in Den Haag het grootst. Bredemeijer: 'Wat we doen heeft echt effect, maar de landelijke trend is simpelweg sterker. We moeten echt inzien dat het nu alle hens aan dek is voor het onderwijs.'

Zij-instromers

In de strijd tegen het tekort trekken de gemeente en de Haagse scholen meerdere middelen uit de kast. Zo wordt ingezet op zij-instromers, dat zijn mensen die een beroep uitoefenen en daarnaast een lerarendiploma halen. Ook worden docenten extra ondersteund zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken.
De gemeente werkt aan een gerichte aanpak in de wijken waar het tekort het grootst is en door de stad meer aantrekkelijk te maken voor leraren moeten ook nieuwe mensen worden aangetrokken.

Nog niet over de piek

De verwachting is dat het lerarentekort de komende tien jaar blijft groeien, waardoor leraren en de kwaliteit van het onderwijs nog verder onder druk komen te staan. Daarom is er volgens de gemeente een landelijke en duurzame onderwijsvisie nodig om deze groeiende crisis te lijf te gaan.
De wethouder hoopt dat het beroep van leraar nog aantrekkelijker kan worden gemaakt en dat er op Pabo’s en lerarenopleidingen meer wordt geïnvesteerd in basisvaardigheden. Ook pleit de gemeente voor meer geld van het Rijk voor deze opleidingen. Hierover trekt Den Haag op samen met andere steden.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!