Den Haag gaat door met verbouwing Zuidwest: 'Vertraging heeft vervelende gevolgen'

Wethouder Martijn Balster kijkt toe hoe de eerste paal de grond in gaat
Wethouder Martijn Balster kijkt toe hoe de eerste paal de grond in gaat © Maxime Kok
DEN HAAG - Tot de omgevingsvergunning wordt aangevochten, kan de megaverbouwing van Zuidwest doorgaan. De Raad van State vernietigde eind vorige maand het bestemmingsplan voor het project Steenzicht en Ruimzicht, maar het ziet er vooralsnog naar uit dat dit niet de bouw aantast. Bouwbedrijf Heijmans, in samenwerking met woningcorporatie Staedion, heeft naar aanleiding van de uitspraak ook een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd die rekening houdt met de kritiek van de Raad van State.
Hoewel de bouwplannen in Zuidwest met het vernietigen van het bestemmingsplan Ruimzicht en Steenzicht wel een flinke klap hebben gekregen, blijven ze voor nu nog staan. Dat schrijft het college in een reactie op de uitspraak. Heijmans kan nog door blijven bouwen in de wijk, omdat de omgevingsvergunning die zij gebruiken nog staat en niet samen met het bestemmingsplan van tafel wordt geschoven.
Eind december deed de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan voor Ruimzicht en Steenzicht. De raad oordeelde dat de het bestemmingsplan op vier onderwerpen onvoldoende onderbouwd was: er werd te weinig rekening gehouden met de stikstofuitstoot, de parkeernormen waren niet goed onderbouwd en er werd niet genoeg rekening gehouden met het bouwen van binnentuinen en het veilig houden van egels. Omdat het bestemmingsplan hier niet aan voldeed, is deze door de Raad van State vernietigd.

Omgevingswet

Het grootste probleem waar de gemeente nu tegenaan loopt, is dat er geen nieuw bestemmingsplan kan worden gemaakt. Dit heeft te maken met het in werking treden van de Omgevingswet begin dit jaar. Deze wet vraagt de gemeenten een integraal, gemeentewijd plan op te stellen voor de buitenruimte. Om de bouw in de wijk stil te leggen moet de omgevingsvergunning van de bouwer aangevochten worden, maar deze heeft rekening gehouden met rechtelijke uitspraak.
In deze vergunning heeft Heijmans ook al de nodige aanpassingen aangebracht op het gebied van stikstof. Het bestemmingsplan voldeed niet aan de eisen, omdat het in 2022 is opgesteld toen er nog een vrijstelling was voor de bouw. Deze is in de loop van 2022 van tafel gegaan en toen Heijmans in 2023 een vergunning aanvroeg, heeft het bedrijf hierin al de stikstofuitstoot van de bouwwerkzaamheden opgenomen. Ook blijkt uit de berekeningen van Heijmans dat de stikstofuitstoot niet aanzienlijk toeneemt door de bouw.

Binnentuinen niet hard

Het college geeft in de brief ook verweer en uitleg op de drie andere kritiekpunten van de Raad van State. Zo wordt geschreven dat het bestemmingsplan, door middel van een amendement van Partij voor de Dieren, een sterk advies voor binnentuinen geeft. Dit advies is in de omgevingsvergunning opgenomen en uitgewerkt.
Ook geeft het college toe dat rapportages over de flora en fauna in het plan missen. Vanwege provinciale vrijstellingen zijn deze niet in het bestemmingsplan opgenomen. De rapportages zijn er wel en in het vervolg neemt het college deze wel mee in diens plannen.

Parkeerproblemen

Het grootste kritiekpunt richt zicht op de parkeergelegenheid in het plan. Dit is niet goed onderbouwd volgens de Raad van State, omdat er rekening gehouden wordt met parkeerplekken in andere plannen. Bij het verbouwen van Zichten 2, 3 en 7 wordt een parkeergarage gebouwd voor bezoekers, maar dit bouwplan komt pas na Ruimzicht en Steenzicht. Dit zal volgens de Raad van State zorgen voor parkeerproblemen tussen het opleveren van de twee gebouwen en de garage, ook omdat parkeerplekken op straat verminderen.
Het probleem met de parkeerplekken is een probleem dat vaker speelt binnen de gemeente. Het college houdt geregeld rekening met voorzieningen in de gehele wijk om de afwezigheid hiervan bij bestemmingsplannen in te dekken. Hetzelfde probleem speelde afgelopen maand bij het bestemmingsplan van het voormalige ministerie van Sociale Zaken, waarbij het college voor voorzieningen naar de hele wijk keek. Hoewel dit niet meteen voor problemen hoeft te zorgen, roept dit wel vragen op bij de gemeenteraad, die hierdoor niet zeker weten of deze voorzieningen er wel echt gaan komen en in voldoende mate.

Voorzieningen

Hoewel de onderbouwing van het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers in het bestemmingsplan niet voldeed, geeft het college aan dat de vergunning van de bouwer wel degelijk volgens de parkeernormen van de gemeente is opgesteld. Een rechter heeft in een eerdere uitspraak over de vergunning ook beoordeeld dat deze berekeningen kloppen. Daarnaast geeft het college aan dat het bestemmingsplan voor Zichten 2, 3 en 7, waar de parkeergarage komt, ook klaarligt voor inzien en dat de raad hier binnenkort over kan handelen.
Door nieuwe plannen aan de hand van de Raad van State uitspraak aan te passen en de omgevingsvergunning te hanteren hoopt het college de impact op de bewoners van Zuidwest te minimaliseren. 'Vertraging heeft vervelende gevolgen: financiële consequenties voor bouwende partijen, maar vooral voor de bewoners van Zuidwest en voor het publiek belang van volkshuisvesting', schrijft wethouder Martijn Balster (PvdA, Zuidwest). 'Steenzicht is het eerste project binnen Dreven-Gaarden-Zichten dat niet alleen een groot aantal sociale huur- en middenhuur-woningen zal opleveren waar in Den Haag grote behoefte aan is, maar dat ook nodig is voor de herhuisvesting van huurders uit andere complexen die worden aangepakt.

Assumburgweg

Donderdagavond spreekt de gemeenteraad voor het eerst over de uitspraak van de Raad van State en de reactie van het college hierop. Wethouder Balster moet zich deze avond verantwoorden tegenover de gemeenteraad en hij kan rekenen op stevige kritiek. Eind vorig jaar zat Balster in eenzelfde positie, toen vanwege parkeerproblemen rondom de kop van de Assumburgweg.
In de brief van het college wordt daarom ook al verwezen naar deze zaak. 'Volledigheidshalve merken wij op dat deze uitspraak (op het onderdeel parkeren) geen overeenkomst heeft met de casus van bestemmingsplan Assumburgweg', schrijft Balster. 'Hier was de Raad van State van mening dat de gemeente onvoldoende had onderbouwd waarom t.a.v. Assumburgweg werd afgeweken van het toen geldende parkeerbeleid. Een afwijking van het parkeerbeleid is in dit plan niet aan de orde.'

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!