Haagse oppositie wil beter zicht op subsidieverstrekking Zuidwest: 'Dit voedt geruchten'

Den Haag Zuidwest
Den Haag Zuidwest © ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet duidelijker maken welke sociaal-maatschappelijke projecten in Zuidwest om welke reden subsidie krijgen en wat daarmee wordt bereikt. Dat zeggen oppositieleden in de Haagse gemeenteraad naar aanleiding van geruchten over belangenverstrengeling en fraude.
De raadsleden reageren op berichtgeving van mediapartner Omroep West over de onrust die heerst in Zuidwest, omdat bewoners en welzijnswerkers in de vier wijken vermoeden dat de miljoenen euro’s aan subsidie voor sociaal-economische projecten niet eerlijk worden verdeeld. Geïnterviewden zien signalen van vriendjespolitiek en zelfs oplichting. Raadsleden krijgen deze week in twee commissievergaderingen de gelegenheid om hierover vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.
Fractievoorzitters Lesley Arp (SP) en Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) richten hun pijlen vooral op donderdag, wanneer de commissie samenleving de eindrapportage van de eerste Regiodeal bespreekt. Hoewel beide raadsleden vragen hebben voor PvdA-wethouder Balster (Welzijn en Zuidwest), zeggen zij niet verbaasd te zijn door de berichtgeving. 'Deze geruchten heb ik ook gehoord’, zegt Arp. Klokkenburg noemt het 'geen verrassing.'
Voor de aanpak van armoede, werkloosheid en eenzaamheid in Den Haag Zuidwest, bestaand uit de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust, is veel geld beschikbaar. Onder meer doordat de gemeente afspraken heeft gemaakt met de rijksoverheid, waarbij beiden miljoenen euro's inleggen. In de eerste zogeheten Regiodeal kwam in totaal 20 miljoen euro subsidie vrij voor allerlei sociaal-economische projecten. En voor de tweede deal wordt komende jaren nog eens 40 miljoen uitgetrokken.
'Vooraf zeiden we tegen de wethouder: zorg dat je met bewoners van binnen de wijk optrekt en voorkom dat er mensen van buiten komen en de ingangen bij de gemeente goed kennen', zegt Klokkenburg. 'Dit is zeer frustrerend voor bewoners die al langer actief zijn in de wijk. Die misschien wel heel goed werk doen, maar niet per se goed zijn in het schrijven van subsidieaanvragen.' Arp ziet dat hierdoor ook concurrentie en jaloezie ontstaat tussen initiatiefnemers: 'Terwijl je zou willen dat organisaties de handen ineen slaan om hun wijk mooier te maken.'
De vaststelling van Arp en Klokkenburg dat de geruchten over vriendjespolitiek 'breed bekend zijn' is opmerkelijk, aangezien wethouder Balster zegt dat bij hem alleen het signaal uit de klokkenluidersbrief bekend is. 'Je moet niet wegkijken voor eventuele misstanden', zegt Klokkenburg daarover.

Geflopt paradepaardje

Als voorbeeld van een organisatie die de weg op het gemeentehuis goed wist, noemt Arp het project Made in Moerwijk. Dat was een prestigieus banenproject waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een vak konden leren. Het project kon rekenen op landelijke aandacht van ministers, maar zonder geboekte resultaten ging het weer failliet. De ondernemer achter Made in Moerwijk was eerder betrokken bij een ander geflopt paradepaardje, de Energieacademie.
Ook Constant Martini, die namens Hart voor Den Haag het woord voert over Zuidwest, noemt Made in Moerwijk als voorbeeld van hoe het niet moet: 'Als er in de buurt steeds partijen opduiken die veel subsidie opstrijken, maar daar bar weinig mee doen, dan raakt dat de bewoners van Zuidwest direct.'
'Help mensen met het schrijven van subsidieaanvragen'
Het bewijs dat wijkbewoners ontmoedigd raken door inmenging van buitenaf, ziet Judith Klokkenburg in de subsidieaanvragen voor de eerste Regiodeal: 'Dat aantal liep per ronde terug.' Zij roept de wethouder op om bewoners meer te betrekken. 'Help mensen bijvoorbeeld met het schrijven van subsidieaanvragen.'
Maar wat volgens raadsleden vooral zou helpen is beter inzichtelijk maken of de verstrekte subsidies goed besteed zijn. 'Deze geruchten onderstrepen het belang daarvan', zegt Anthony Uduba van de VVD. Voor de Regiodeal zijn allerlei doelen opgesteld, zoals het stimuleren van ontmoetingen, persoonlijke ontwikkeling en de begeleiding naar werk. 'Maar op dit moment wordt niet gemeten of en hoe deze doelen worden bereikt', zegt Uduba.

Voedingsbodem voor geruchten

Dit is een voedingsbodem voor geruchten, zegt Arp. 'Want er wordt ook niet aangegeven in hoeverre welk project moet bijdragen aan welk doel, oftewel waarom de subsidie wordt verstrekt.' Judith Klokkenburg merkt hetzelfde op. Halverwege vorig jaar oordeelde de Haagse Rekenkamer over de algemene subsidies voor welzijnswerk, dus buiten de Regiodeal om, dat het vaak onduidelijk is wie waarom geld krijgt en uit welke regeling precies.
Hart voor Den Haag kaart de signalen van belangverstrengeling deze week ook nog aan tijdens een andere vergadering, van de commissie bestuur. Tijdens een rondvraag zal Ralf Sluijs, woordvoerder op de portefeuille integriteit, vragen om een overzicht van alle subsidies die de afgelopen jaren zijn verstrekt en afgewezen, inclusief het procesverloop.

Onderste steen moet boven komen

Verder wil Sluijs weten of, buiten Zuidwest-wethouder Martijn Balster, ook burgemeester Jan van Zanen is ingelicht over een klokkenluidersbrief waarin signalen van vriendjespolitiek werden besproken. De burgemeester is algemeen verantwoordelijk voor de integriteit binnen het stadsbestuur. 'Het moge duidelijk zijn dat de onderste steen boven moet komen inzake deze ernstige signalen.'

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!