Over Den Haag FM

Media spelen een grote rol in onze samenleving. Het geeft vorm aan onze cultuur en weerspiegelt ieders identiteit. Kennis, informatie en ook ontspanning en vermaak vormen samen een sterke leidraad voor de publieke opinie.

De Stichting Stadsomroep Den Haag (SODH) vervult deze taken als lokale omroep. Met Den Haag FM, Den Haag Totaal, het TV-kanaal van Den Haag FM en FunX laten wij ons zien en horen in Den Haag. In samenwerking met de regionale Omroep West zetten wij ons in voor Haagse saamhorigheid.

100% Haags
Stadsomroep Den Haag is brutaal, betrokken en betrouwbaar. Door de inwoners rechtstreeks te betrekken bij de productie en verspreiding van media, waarborgen wij de culturele verscheidenheid. Er wordt via de verschillende kanalen ruimte geboden aan derden en vrijwilligers om mee te bouwen aan de omroep. Alle content wordt op een inhoudelijke en betrouwbare manier verpakt en het geheel wordt verspreid vóór en dóór Hagenaars.

Mediabedrijf
We zijn een onafhankelijk en modern mediabedrijf dat inspeelt op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Met de zenders, de diverse websites en ook social media verspreiden wij actualiteiten, informatie en amusement. Met onze producten willen wij een bijdrage leveren aan de maatschappelijke betrokkenheid in Den Haag. Bovendien staan wij garant voor een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand programma aanbod.

Onze medewerkers
Bij de Haagse omroep lopen echte professionals rond. Dit zijn medewerkers met hart voor het vak en liefde voor de stad. Ieder is goed opgeleid en zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vrijwilligers
Daarnaast zetten veel vrijwilligers zich sterk in voor ons doel. Onze vrijwillige programmamakers, presentatoren, verslaggevers, technici en anderen zijn een belangrijke kurk waarop onze omroep drijft.
In onze Notitie Vrijwilligersbeleid zetten we uiteen hoe we ons vrijwilligersbeleid vormgeven.

Lees hier het vrijwilligersbeleid van Den Haag FM.

Publieksverslagen

Lees hier het publieksverslag van Stadsomroep Den Haag (2022).
Lees hier het publieksverslag van Stadsomroep Den Haag (2021).
Lees hier het publieksverslag van Stadsomroep Den Haag (2020).
Lees hier het publieksverslag van Stadsomroep Den Haag (2019).

Wet normering topinkomens

Lees hier het document Wet normering topinkomens van Stadsomroep Den Haag (2021).
Lees hier het document Wet normering topinkomens van Stadsomroep Den Haag (2020).
Lees hier het document Wet normering topinkomens van Stadsomroep Den Haag (2019).
Lees hier het document Wet normering topinkomens van Stadsomroep Den Haag (2018).