Disclaimer, privacy, actie- en wedstrijdvoorwaarden

Disclaimer

Korte fragmenten van deze website mogen op basis van het citaatrecht in andere media opgenomen worden. Het citaatrecht vergt dat dan een schriftelijke verwijzing (in drukwerk) of hyperlink (in e-mails, elektronische nieuwsbrieven of op websites) naar www.denhaagfm.nl wordt toegevoegd.

De redactie van deze website is zich volledig bewust van de taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy

Stadsomroep Den Haag hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens.

Actie en wedstrijdvoorwaarden

 • Alle werknemers van de Haagse Omroep BV en de aan haar gelieerde bedrijven en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen op Den Haag FM of via haar internetkanalen.
 • Na het winnen van een prijs op een zender van Haagse Omroep mag je drie maanden niet meedoen aan andere prijsvragen op de zenders of internetsite.
 • Voor elke prijsvraag op de zenders van de Haagse Omroep of internetsite dien je 16 jaar of ouder te zijn, dan wel toestemming te hebben van je opvoeder, om deel te kunnen nemen. Indien je een reis kan winnen moet je om deel te kunnen nemen 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van een geldig reisdocument. Reisverzekering, zakgeld en eten zijn in de meeste gevallen voor rekening van de prijswinnaar. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt.
 • Een prijs die je op een zender van de Haagse Omroep wint is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.
 • Een prijs die je op een zender van de Haagse Omroep wint kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
 • De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening de Haagse Omroep dit wil zeggen dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.
 • Een prijs die je op een zender van de Haagse Omroep kunt winnen, wordt door een adverteerder of sponsor ter beschikking gesteld. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door de adverteerder/sponsor, hiervoor is de Haagse Omroep niet verantwoordelijk. De Haagse Omroep heeft als regel aan adverteerders/sponsors gesteld om binnen drie weken na het winnen van de prijs contact op te nemen met de prijswinnaar.
 • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • De Haagse Omroep niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.
 • De Haagse Omroep is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder/sponsor.
 • De Haagse Omroep is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze niet ter plaatse aan de prijswinnaar of medebewoner/aanwezige kan worden overhandigd, dient deze op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.).
 • De Haagse Omroep kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. Ook niet wanneer er geen notificatie of berichtgeving in welke vorm dan ook door TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten.
 • Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van de Haagse Omroep aanvaard je dit volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.
 • De Haagse Omroep kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
 • Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

Laatste update: 16 februari 2022