Den Haag FM is op zoek naar gedreven en enthousiaste leden voor het

Programmabeleid bepalend orgaan (PBO)

Wat is en doet het Programmabeleid bepalend orgaan (PBO)?

Het PBO heeft tot taak het programmabeleid van de omroep vast te stellen, zoals bedoeld in de Mediawet 2008 in artikel 2.61. Het PBO vervult een belangrijke rol in het samenspel tussen omroep, gemeente Den Haag en – indirect – het Commissariaat van de Media en telt een voorzitter en 7 leden die verschillende stromingen vertegenwoordigen. 

Profiel van de geschikte kandidaat:

We verwachten van u dat u meepraat over het algemene programmabeleid van Den Haag FM. Dat vereist dat u bovengemiddelde belangstelling in de actualiteit heeft en enige kennis van mediazaken bezit. Dat geldt uiteraard ook voor de stroming die u vertegenwoordigt. Wij zoeken mensen die zijn geworteld in de Haagse samenleving en in enigerlei vorm de volgende stromingen vertegenwoordigen:

- Maatschappelijke zorg en welzijn

- Werknemers

- Jongeren 

We gaan ervan uit dat u hoofd- van bijzaken kan onderscheiden, over enig relativeringsvermogen beschikt en gevoel voor humor heeft. Verder bent u in staat om uw eigen belang en/of persoonlijke mening ondergeschikt te maken aan het algemeen belang. Wij zoeken personen die weten wat er speelt in de diverse lagen van de Haagse samenleving en zich daarin kunnen inleven.

U volgt nadrukkelijk de ontwikkelingen in medialand (online, socials, radio, tv, podcast). Bestuurlijke ervaring als lid van een adviesorgaan is een pre. Dit kan ervaring zijn als vrijwilliger en/of beroepsmatig.

U woont in Den Haag.

Het werken voor het PBO vindt op vrijwillige basis plaats. Er geldt een regeling voor gemaakte kosten om vergaderingen bij te wonen. Het is voor u mogelijk om maximaal zes (6) keer per jaar te vergaderen.

Informatie:

Wilt u meer informatie over deze functie, dan kunt u contact opnemen met Leontine Smith, voorzitter PBO, telefoonnummer 06 20736010
.
Als u zichzelf kandidaat wilt stellen en niet eerder heeft gereflecteerd dan verzoeken wij u uw sollicitatiebrief met uw motivatie, uw stroming en uw CV te sturen aan de afdeling Personeel & Organisatie van Den Haag FM; e-mail vacatures@denhaagfm.nl.