Boeren tussen Steden

De agrarische bedrijvigheid in het groene buitengebied tussen Den Haag, Zoetermeer, Leiden en Leidschendam-Voorburg raakt steeds meer ingeklemd door verstedelijking. Die druk neemt toe door onder meer recreatie, natuurontwikkeling en strengere regels op het gebied van milieu, energie, klimaat en dierenwelzijn. Als de veranderingen in het huidige tempo doorgaan zal binnen afzienbare tijd een handjevol agrarische ondernemers overblijven.

De vraag is dus wat er de komende decennia gaat gebeuren met dit unieke weidegebied. In de serie vertellen boeren over hoe ze hun bedrijf nu runnen en blikken ze vooruit. Voorts gaan ze in op de hindernissen, die ze vandaag en (over)morgen moeten nemen om hun bedrijf te laten overleven. Het agrarisch erfgoed van deze beroepsgroep is al deels verdwenen. Tussen stad en platteland zijn over en weer nieuwe verbindingen nodig, zodat het gebied meerwaarde kan bieden voor zowel bewoners als naburige stadbewoners.

Negen agrarische families uit Leidschendam en Stompwijk laten zien hoe zij ondernemen in het uniek gelegen weidegebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Leiden in deze tijd. Negen afleveringen met iedere aflevering een boerenbedrijf centraal met hun eigen agrarische bedrijfsvoering. Wie zijn deze ondernemers? Waar komen zij vandaan en hoe zien zij hun toekomst naast de stad?

‘Boeren tussen Steden’ is een initiatief van de werkgroep ‘Boeren tussen Steden. De documentaires zijn gemaakt door Jacques van Herten (overleden in 2020) en Desi Goudman uit Zoetermeer.

Uitzendingen

Iederen maandag vanaf 6 september 17:00 uur.