Ernst's OnderWaterWereld

Ernst is ecoloog bij een waterschap, het Hoogheemraadschap van Delfland. In zijn serie Ernst’s OnderWaterWereld vertelt hij over het leven in, op en langs het water, en wat het waterschap daar allemaal voor werk aan doet. In korte filmpjes gaat hij in op allerlei onderwerpen, en haalt daarbij het leven onder water naar boven.