Hard voor Weinig

In de serie ‘Hard voor weinig’ volgen we het dagelijkse leven op de Haagse Markt. Van de marktkooplui tot de mobiele koffie jongens. Verschillende hoofdpersonen zullen de serie kleuren met hun verhaal. Vroeg op en aan het werk en dan zo goed en zo slim mogelijk verkopen. Vanuit het oogpunt van de mensen van de markt kijken we naar het publiek en naar de wijken eromheen. Wat is er aan het veranderen, wie werkt waar en wie koopt wat. En hoe gaat het met de mensen! Een serie over mensen met verschillende achtergronden, die in Den Haag veel weinig te zien zijn en te horen.