Johan gaat NatIn onze provincie is veel water te vinden: Zuid-Holland bestaat maar liefst voor een zesde deel uit water! Al dat water biedt kansen voor natuur, recreatie, economie en woon- en werkgelegenheid, maar kent ook een keerzijde. Klimaatverandering kan zorgen voor teveel water, maar ook een tekort aan schoon (zoet) water.

In zes afleveringen onderzoekt Johan de rol van water binnen de volgende thema’s:
waterzuivering, natuur en recreatie, klimaatadaptatie en bodemdaling, transport, zoet en zout water en veiligheid. ‘De provincie Zuid-Holland wil haar inwoners een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving bieden om in te leven, te werken en te recreëren. Daarin speelt water een belangrijke rol’, legt Johan uit. ‘Om te leven maken we gebruik van drinkwater van goede kwaliteit en irrigatiewater voor land- en tuinbouw. Vaarwater op rivieren, meren en de zee is nodig voor transport en we hebben water nodig voor de industrie. Deze nieuwe zesdelige serie belicht al deze aspecten’.