Peenbuikers

Loosduinen is een stadsdeel met veel verschillende mensen en verschillende culturen, die allemaal verschillende dingen meemaken en zeer uiteenlopende levens leiden. In de driedelige Tv-serie Peenbuikers bezoekt Fred Zuiderwijk mensen in 'zijn' Loosduinen.


In persoonlijke gesprekken maken we kennis met buurtbewoners, die we in de huidige samenleving vaak voorbij lopen. Wie zijn ze, hoe lang wonen ze er al? Wat vinden ze bijzonder aan Loosduinen, hoe is het om er te wonen? Kennen ze hun buren? Hoe is het contact met de buren?
Het uitgangspunt dat elkaar kennen mensen verbindt, wordt in het programma dan ook expliciet gemaakt: Fred praat niet alleen met mensen, hij moedigt mensen ook aan met elkaar te praten, elkaar aan te spreken, elkaar te leren kennen, elkaar op te zoeken bij activiteiten die georganiseerd worden.
Belangrijk uitgangspunt is diversiteit, met mensen van verschillende leeftijden, verschillende culturele achtergronden uit verschillende sociale en economische klassen. Fred gaat van sjiek naar arm, van geluk naar eenzaamheid, van sociaal contact tot buurtfeest. En de serie verbindt het ‘oude’ met het nieuwe Loosduinen.