Verkiezingsdebat

Op zaterdag 11 maart debatteren alle lijsttrekkers van het Hoogheemraadschap van Delfland aan de hand van stellingen over verschillende thema’s die belangrijk zijn bij de naderende Waterschapsverkiezingen op 15 maart. Het debat wordt gevoerd onder leiding van Johan Overdevest.

De keuzes die de waterschappen maken hebben gevolgen voor de toekomst van het water in jouw directe omgeving. Sterke dijken, duinen en kades. Voor schoon, gezond en levend water in sloten, vaarten en kanalen. Ons woongebied ligt voor meer dan 50% onder zeeniveau, dus goed waterbeheer is cruciaal. Zeker nu het door de verandering van ons klimaat niet langer vanzelfsprekend is dat je altijd droge voeten en schoon water zult hebben.