Warmte voor morgen

De transportleiding die restwarmte vanuit de Rotterdamse Haven naar de regio Den Haag en Leiden vervoert om daar huizen mee te verwarmen wordt ondergronds aangelegd. Daar zijn verschillende manieren voor.

De buizen kunnen ingegraven worden, maar ook door middel van boringen worden geplaatst. We zijn bij een horizontaal gestuurde boring in Delft. Hierbij wordt een kilometer buis in één keer onder de grond getrokken en daar zijn acht grote hijskranen voor nodig.

Ook gaan we ondergronds in Vlaardingen voor een gesloten frontboring. Daar gaat de buis niet in één keer de grond in, maar worden onder de grond opeenvolgende buisdelen aan elkaar gelast en vervolgens de grond ingedrukt. Meteoroloog Reinier van den Berg legt uit wat CO2 nou precies is en we mogen exclusief Amerikaanse camerabeelden laten zien die het onzichtbare gas CO2 zichtbaar maken.